Sverige
Golvvärmesystem

Purmo ChipJet

Golvvärmesystem - Purmo ChipJet

Purmo CHIPJET är ett undergolv av 22 mm spånskiva för vattenburen golvvärme. Det är färdigspårat för golvvärmerör. Golvet monteras löpande och kan dessutom skarvas mellan reglarna. Två goda skäl som spar både tid och pengar. Purmo CHIPJET fungerar perfekt för såväl parkett, laminatgolv och klinker som för matta av plast eller linoleum. Purmo CHIPJET består dels av spårskivor med raka spår, dels av vändskivor som läggs i början och slutet av varje längd. Purmo CHIPJET spår- och vändskivor används tillsammans med Purmo ALUJET värmespridningsplåtar och Pe-RT Penta 17 mm´s golvvärmerör. Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen och var noga med att dokumentera vilka rör som betjänar vad i system.

+

Parkettgolv

Parkettgolv med minst 14 mm tjocklek, monteras lost flytande ovanpa sparskivorna i samma riktning som dessa, alltsa tvars underliggande reglar. Lagg forst en lumppapp ovanpa golvvarmeinstallationen. Foreskrivs angsparr, ska denna placeras enligt parkettgolvtillverkarens anvisningar. Se till att parkettens fogar i mojligaste man forskjuts i forhallande till undergolvets.

Laminatgolv

Nar laminatgolv monteras ska ett funktionsgodkant ROT-golv 12 mm skruvas till sparskivorna i ett rutmonster pa ca 200 mm och med 20 mm avstand fran ytterkant. Laminatgolv monteras lost flytande ovanpa ROT-golvet med en lumppapp mellan laminatgolv och ROT-golv. Om man vill undvika skruvning gar det bra att lagga laminatgolvet pa ett 16 mm flytande golv. Kom ihag att lagga lumppapp aven mellan det flytande golvet och laminatgolvet.

Plast- och linoleummatta

Nar plast-eller linoleummatta anvands som ytskikt, skall ett funktionsgodkant spanskive¬mellangolv, sa kallat flytande golv, som har tackande format 580x1800 mm av 16 mm tjocklek anvandas. Detta mellangolv skall laggas lost flytande med en lumppapp mellan sparskivorna och det flytande golvet. Undvik i mojligaste man att fa det flytande golvets langdskarvar rakt ovanfor sparskivans langdskar¬var. Forskjut det flytande golvets kortskarvar med minst 100 mm i forhallande till de underliggande sparskivornas kortskarvar. Fore mattlaggning skall vid behov alla skivfogar slipas. Undvik att anvanda spackel, da fukten i spacklet sugs upp och kan bli kvar i skivan ett tag efter att spackelytan torkat. Den kvarvarande fukten kan, om den blir kvar under en tat matta, paverka golvets planhet negativt.

INSTALLATION

För installation behövs Purmo CHIPJET spår- och vändskivor, Purmo ALUJET värmespridningsplåtar, Purmo Pe-RT Penta 17x2,0 mm golvvärmerör, såg, lim och en skruvdragare.

När du ska montera ditt värmegolv börjar du med att lägga en vändskiva vid den ena änden av rummet. Vänta med att lägga vändskivorna vid den ände där golvvärmerören kommer in. Vändskivan monterar du med långsidan längs med reglarna. Den kan, om det behövs, kapas och anpassas i längd. Se till att vändskivan vilar på regel och kortling, där de skruvas med en skruvrad.

När du lagt den första vändskivan är det dags att fylla på med spårskivorna. Renskär spontprofilen på spårskivans kortsida som ska läggas mot vändskivans raka kant. Kanterna limmas och skruvas mot varandra mitt på regeln. Fortsätt att lägga spårskivor och vändskivor

Kapa och breddanpassa vändskivan så att den passar till regelavståndet. Tryck ner aluminiumplåtarna i spåret (det går åt 4,2 plåtar per m² färdigt golv). Vändskivorna är försedda med hål för inkommande och utgående rör. De hål du väljer måste snedfasas på undersidan för att undvika skador på golvvärmeröret. Det går 5,3 meter rör per m² färdigt golv. Om rummet är över 16 m² bör du dela upp rören i två eller fler slingor.

 

SYSTEMKOMPONENTER OCH TILLBEHÖR

För övrig information vid förläggning av Purmo golvvärme läs: Allmänna anvisningar vid förläggning av Purmo golvvärme.

Purmo CHIPJET Spårad Spånskiva 22 mm

RSK 2410107

Purmo CHIPJET Vändskiva till Spårskiva

RSK 2410109

Purmo Pe-RT Penta

17x2,0 mm 200 m. RSK 2410245
17x2,0 mm 600 m. RSK 2410246

Purmo ALUJET

Åtgång ca 4,2 plåtar per m2
17mm 180 0,5x180x1150
RSK 2410104

Purmo Modul Rörböjsfixtur 17/20 i plast.

RSK 2410057