Sverige
Golvvärmesystem

Purmo AluJet

Golvvärmesystem - Purmo AluJet

Purmo ALUJET plåtar finns för 17 mm och 20 mm rör och är avsedda att förläggas med ett c/c avstånd 200 mm med 17 mm röret och c/c avstånd 300 mm för 20 mm röret. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen. Glespanelen behöver ett mellanrum på 25 mm för att plåtar och rör skall få plats. Åtgången av plåtarna är ca 4,2 plåtar per m² för 17 mm plåten och ca 2,5 plåtar per m² för 20 mm plåten. Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen.

+

Spika eller skruva fast glespanel tvärs över bjälkarna med 2 Spik/skruv, använd 28 x 95 mm brädor, spika/skruva inte fast brädor intill väggar för att kunna gå under med vändningarna av rören. Därefter monteras värmefördelningsplåtarna i mellanrummet i glesen. Plåtarna placeras med ca 20 mm mellanrum i kortändorna. Spika fast plåtarna på den ena sidan av plåtens långsida. Använd till exempel pappspik 2,5 x 20 mm var 200 mm. Om plåtarna behöver längdanpassas använd knäckanvisningarna på plåten.

Innan rören installeras se till att plåtarna är väl rengjorda framförallt i spåren där rören skall ligga. Värmefördelningsplåtarna är försedda med ett rörspår motsvarande ett c/c avstånd på 200 mm för 17 mm röret och c/c avstånd på 300 mm för 20 mm röret. Börja med att ansluta framledningen på fördelaren. Pressa ned röret i värmefördelningsplåtens spår genom att lätt trampa ned dom med foten. Se till att rören sitter ordentligt nedtryckta i spåren. Tänk på att lägga rören löst i vändningarna för att kunna ge utrymmet åt temperaturväxlingar som gör att rörets längd förändras. Där rören vänder skall rören dras under glespanelen glöm ej att spika/skruva fast brädorna vid vändningarna efter att rören är förlagda . Anslut sedan röret till returen på golvvärmefördelaren och var noga med att dokumentera/märka upp vilka slingor som betjänar vad. Efter provtryckning kan övergolv installeras.

Om ett klinkergolv skall läggas ovanpå golvvärmen krävs 18 mm spånplatta och en 13 mm golvgips som limmas mot den underliggande spånskivan. Om det behövs fuktspärr skall detta monteras. Om övergolv av typen laminat eller parkett skall användas, följ golvleverantörens anvisningar angående spikning, limning och stegljudsdämpning. Tänk på att hålla rent och ha kontroll över rören var de är placerade så att de ej skadas. Vid förläggning av plastmatta och linoleummatta krävs att en 18 mm spånskiva limmas och skruvas enligt golvleverantörens anvisningar.

SYSTEMKOMPONENTER OCH TILLBEHÖR

För övrig information vid förläggning av Purmo golvvärme läs: Allmänna anvisningar vid förläggning av Purmo golvvärme.

Purmo Pe-RT Penta

17x2,0 mm 200 m. RSK 2410245
17x2,0 mm 600 m. RSK 2410246
20x2,0 mm 200 m. RSK 2410247
20x2,0 mm 500 m. RSK 2410248

Purmo ALUJET

Åtgång ca 4,2 plåtar per m2
17mm 180 0,5x180x1150
RSK 2410104

Purmo ALUJET

Åtgång ca 2,5 plåtar per m2
20mm 280 0,5x280x1150
RSK 2410105

Purmo Modul Rörböjsfixtur 17/20 i plast.

RSK 2410057