Sverige
Golvinbyggda konvektorer

Aquilo F2C

Golvinbyggda konvektorer - Aquilo F2C

Aquilo F2C – värme eller kyla

Golvinbyggda konvektorn Aquilo F2C är specialdesignad för montering i kanal i golv och kan användas för antingen värme eller kyla. Värme/kyl- elementet består av en slinga med aluminiumlameller, svartmålad och monterad i en kanal av rostfritt stål. Aquilo F2C konvektorer är extrautrustade med ljudlösa centrifugalfläktar monterade inne i kanalen vid konvektorn. Antalet fläktar beror på konvektorns längd och ger en ökad luftcirkulation samtidigt som en högre värme- eller kyleffekt för konvektorn erhålls. Fläktarna drivs med 12 V-motorer. 

Från ovansidan skyddas konvektorn med ett tvärgående galler tillverkat i valfritt material från tillverkarens utbud och som beställs separat. Konvektorn ansluts till värmesystemet med två G ½” invändig gänga. Elektriska tillbehör beställs separat och består av en transformator (för utanpåliggande- eller infälld montering) samt en utanpåliggande termostat för reglering av fläktens varvtal.

+
Bredd 240 mm
Längd 600, 1000, 1400, 1800 mm
Höjd 110 mm
Konvektorns uppbyggnad kopparrör med aluminiumlameller
Kanalens uppbyggnad Som standard dubbelsidig galvaniserad stålplåt, svart RAL 9005 pulverlackerad från insidan alternativ: rostfritt stål. (Obs! specialversion måste beställas vid drift i poolområde.)
Material för galler Trä (ek, bok) duraluminium i valfria färger: obehandlad, guld, ljusbrun, mörkbrun eller svart, rostfritt stål. Obs! endast duraluminiumgaller kan användas vid val av kylläge.
Anslutningar 2 x G ½" – invändig gänga
Tryckklass PN 10
Max. temperatur 110 °C
Testtryck 13 bar
Tillbehör till konvektorn Manuell luftventil, anslutningssats i rostfritt stål med G ½” invändig gänga.
Tillbehör till kanal Nivåskruvar M8x30 mm med invändig insex (för kanallängd upp till 2,5 m – 4 st, över 2,5 m – 6 st), fyra L-formade fixeringselement med kanalmonteringsskruvar, brytbara genomföringar för rör­anslutning till värmesystemet + två gummigenomföringar för elektrisk anslutning, kåpor av stålplåt som täcker konvektorns anslutningar och som skyddar konvektorn och kanalen mot skador eller smuts vid montering samt skyddar kanalen mot deformation vid gjutning.
Elektriska standardtillbehör En modul med centrifugalfläktar som drivs med 12 V/50 Hz motorer (antalet fläktar i en enkel­modul beror på konvektorns längd). Varje enkelmodul innehåller en motor.
Elektriska extratillbehör PAT-transformator (~230/12 V) lämpligt för konvektorns eller konvektorgruppens storlek, beror på antalet anslutna motorer, tillsammans med en manuell brytare, eller en rumstermostat med en manuell eller automatisk varvtalsbrytare, för att reglera konvektorns värme- eller kyleffekt via en trestegs inställning av fläktens varvtal (fjärrstyrd termostat är tillgängligt).

Måttöversikt

Vy från sidan

Vy ovanifrån

Lc - kanalens längd
L - konvektorns längd
B - bredd

OBS! Det är strängt förbjudet att strömsätta F2C-konvektorn direkt från ~230 V nätförsörjning. Användning av lämplig PAT-transformator är obligatorisk.

Vikt och vattenvolym

bredd - B [mm] 240
höjd [mm] 110
vikt [kg/m]  10,5
vattenvolym [l/m] 0,3

Elförbrukning

total längd Lc [mm] 600 - 1800
antalet motorer [-] 1
effektförbrukning [W] 11

Ljudtryck

Ljudtryck Lp(A), uppmätt på en meters avstånd från konvektorn

total längd Lc [mm] 600 1000 1400 1800
antalet fläktar [-] 1 2 3 4
fläktens 3:e varvtalsinställning dB(A) 27,1 28,2 29,0 29,7
fläktens 2:a varvtalsinställning dB(A)   25,5 26,6 27,4 28,1
fläktens 1:a varvtalsinställning dB(A)  17,0 18,1 18,9 19,6

Värmeavgivning

Värmeavgivningstabeller finns i Aquilo Teknisk katalog.

Effektavgivningstabellerna är enligt EN442 standarden och anges för fläktens 2:a varvtalsinställning. För den 1:a inställningen reduceras värmeeffekten [W] med 26 %, och för den 3:e inställningen ökas den med 28 % jämfört med värdena angivna i tabellen ovan. Konvektorernas kyleffekt [W] för system­temperaturna 6/12/26°C är angivna för fläktens 2:a varvtalsinställning. För den 1:a inställningen reduceras kyleffekten [W] med 20%, och för den 3:e inställningen ökas den med 24% jämfört med värdena angivna i tabellen ovan.

Reglering av golvkonvektorns värmeeffekt

Värmeeffekt kan regleras antingen med vattenflödet eller med fläkthastighet (endast i versioner med fläkt). Vattenregleringen utförs via en ventil + självreglerande termostat eller ställdon. Värmeeffektsreglering för luft (för konvektorerna Aquilo F1T, F1P, F2C och F4C) utförs med fläktens varvtalsinställning. Fläktdrift kan regleras manuellt av användaren eller automatiskt via en termostatregulator.

Installation

Konvektorns kanal

Kanalen ska förberedas för montering i förväg (förankringarna monteras i betongundergolvet, genomföringar för rör och kablar ska vara brutna). Kanalen ska placeras på det preliminärt utlagda och planade golvet och placeras med nivåskruvarna så att kanalens överkant möter det färdiga golvets nivå. Vid montering ska spånskiveskyddet hela tiden vara placerad inne i kanalen. Anslut konvektorn till rörsystemet, gör klart elinstallationen och - i poolversionen - anslut dräneringsrören till utloppen i botten av kanalen. Fortsätt med tryck- och fläktprestandaproven. Gjut in kanalen. Fläktversionen kräver en preliminär ljuddämpning av kanalens botten, t.ex. med polyuretanskum.

Rekommenderad monteringsprocedur för golvkonvektorer

Aquilo F1T, F1P, F2C och F4C

 

Elektrisk installation

Tänk på att…

Den elektriska installationen av Aquilo golvinbyggda konvektorer ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med aktuella, relevanta standarder och föreskrifter. Huvudanslutningen till elnätet kan endast utföras om alla anslutningar är korrekt utförda.

Elektriska anslutningar för golvinbyggda konvektorer Aquilo F1T, F1P, F2C och F4C

Kablarnas maximala längd mellan Aquilo F1T, F1P, F2C eller F4C konvektorer och PAT-transformator är 10 m. Om det blir nödvändigt att använda längre kabeldelar krävs en större kabeldiameter för att hålla spänningsfallet till max. 1,0 V (rekommenderat värde är cirka 0,5 V). Transformatorns strömförsörjning ska vara utrustad med en DA6 säkring. Den utanpåliggande transformatorn (PAT-xx-M-01) ska anslutas till strömförsörjningen med en tvåledad 2x 1,5 mm2 kabel, och den infällda versionen (PAT-xx-M-02) – 3x 1,5 mm2. Jordanslutning (endast för den infällda versionen) är placerad inne i transformatorns hölje. På insidan finns också en säkring som skyddar transformatorns trådanslutning. PAT-transformatorns anslutning till termostaten utrustad med en 3-stegs varvtals­brytare ska göras med en 5x 0,75 mm2 kabel. Aquilo-konvektorns kablar ska anslutas via plintarna i kopplingsdosan (1 eller 2 st beroende på antalet motorer).

PAT-transformator

Version för utanpåliggande montering

Version för infälld montering

Kopplingsschema för en PAT-transformator

Val av PAT-transformatorer

Aquilo F1T, F1P, F2C och F4C konvektorernas fläktmotorer drivs med ~12 V/50 Hz, varför PAT-trans­formatorer krävs, tillsammans med en regleringsenhet vilket möjliggör en fläktvarvtalsstyrning med tre nivåer. Antalet fläktar PAT-transformatorn kan försörja är redovisat i tekniska katalogen.

Galler

Galler Beskrivning

Trä, tvärgående

 • Bok eller ek
 • Obehandlad, oljad eller lackad
 • Upprullningsbart tvärgående galler med tvärstycken av ek eller bok
 • Trägallret levereras som standard i obehandlad PMO-version, dvs. utan ram
 • Fritt flöde: 58%

Duraluminium, tvärgående

 • Upprullningbart tvärgående galler med tvärstycken av exolerat duraluminium 
 • Tillgängliga färger: obehandlad, guld, ljusbrun, mörkbrun eller svart
 • Gallret levereras som standard i obehandlad PMO-version, dvs. utan ram
 • Fritt flöde: 58%

Duraluminium, längsgående

 • Längsgående galler med tvärstycken av eloxerad duraluminium
 • Tillgängliga färger: obehandlad, guld, ljusbrun, mörkbrun eller svart
 • Gallret levereras som standard i obehandlad PMO-version, dvs. utan ram
 • Fritt flöde: 71%

Rostfritt stål, tvärgående

 • Upprullningsbart tvärgående galler med tvärstycken av rostfritt stål
 • Stålkvalité: 1.4301
 • Gallret levereras som standard i obehandlad PMO-version, dvs. utan ram
 • Fritt flöde: 58%

Rostfritt stål, längsgående

 • Längsgående galler med tvärstycken av rostfritt stål
 • Stålkvalité: 1.4301
 • Gallret levereras som standard i obehandlad PMO-version, dvs. utan ram
 • Fritt flöde: 58%

Ramar

Galler för Aquilo golvinbyggda konvektorer finns tillgängliga i versioner utan dekorativa ramar eller med dekorativa ramar av L- eller Z-typ.
På grund av olika längder på gallerlamellerna i den dekorativa ramen eller versionen utan ram (för konvektorer med samma längd) måste alla ramar beställas separat. Ramar av L- och Z-typ är endast tillgängliga i duraluminium, men ramar av L-typ finns i alla färgvarianter, samma gäller duraluminiumgaller, medan ramar av Z-typ endast är tillgängliga i obehandlad aluminiumfärg.

Utförande utan dekorativ ram

Användning av galler utan en dekorativ ram är endast möjlig när golvkonvektorn har monterats noggrant, och har placerats särskilt noggrant vertikalt med hänsyn till nivån på det färdiga golvet.
Detta utförande förutsätter en perfekt golvyta runt golvkonvektorn och en öppning med samma bredd.

Utförande med dekorativ ram av L-typ

Galler med dekorativ ram av L-typ ramar optiskt in golvkonvektorn i det omgivande golvet. Ram av L-typ täcker kontaktytan mellan kanalen och golvet och används därför främst på ställen där öppningen mellan golvkonvektorns kanal och det omgivande golvet är ojämn. Ram av L-typ levereras tillsammans med täckgallret, i lämpligt anpassade längder som ska monteras på konvektorns kanal samtidigt som gallret placeras. Ram av L-typ kan enkelt monteras mot golvet med det dubbelsidiga självhäftande tejpen placerad på dess botten.

Utförande med dekorativ ram av Z-typ

Galler med dekorativ ram av Z-typ ramar optiskt in golvkonvektorn med det omgivande golvet. Ram av Z-typ täcker kontaktområdet mellan kanalen och golvet samt utgör basen för positionering av täckgallren. Den används huvudsakligen på ställen där konvektorns kanal sitter djupare (nedsänkt) med hänsyn till golvytans nivå samt då konvektorn inte har positionerats horisontellt jämnt med hänsyn till det omgivande golvet och slutligen på ställen där öppningen mellan golvkonvektorn och det omgivande golvet är ojämn. Ram av Z-typ
levereras som ett set tillsammans med täckgallret. Golvmontering med silikonlim rekommenderas.

 • Dekorativa ramar av L-typ är tillgängliga i samma färgsättning som gallren.
 • Dekorativa ramar av Z-typ är endast tillgängliga i obehandlad aluminiumfärg.
 • Ramar av Z- och L-typ måste beställas tillsammans med gallret!
 • Gallrets bredd i versionen utan ram (PMO) varierar från den med ram av L-typ (PML) eller den med ram av Z-typ (PMZ), med samma bredd hos konvektorn! Det är därför som PMO-gallret inte passar PML- eller PMZ-setet och på samma sätt passar inte PML-gallret PMZ-setet!
 • Montering med ramen av Z-typ kräver positionering av konvektorns kanal 3-5 mm under ytan på det färdiga golvet.
 • Om konvektorns kanal på grund av inkorrekt montering eller mekanisk skada deformeras ska inte tillverkaren hållas ansvarigt för problem vid placering av de dekorativa ramarna eller gallren.

Ramar av Z- och L-typ måste beställas tillsammans med gallret! Ram av Z-typ kräver placering av konvektorns kanal 3-5 mm under ytan på det färdiga golvet! Ram av Z-typ levereras som en monterad ram Silikonlim rekommenderas för montering av ramarna i det färdiga golvet. Ram av L-typ levereras demonterad, med dubbelsidigt självhäftande tejp på insidan. Om konvektorns kanal på grund av inkorrekt montering eller mekanisk skada deformeras, ska inte tillverkaren hållas ansvarig för
problem vid placering av de dekorativa ramarna eller gallren.

Tillbehör

Tillbehör Beskrivning

DN15 termostatventil – NF förkortad version:

PN10 / 110 °C
Rak version DN15 PTV-01
Vinkelversion DN15 PTV-02

DN15 returventil:

PN10 / 110 °C
Rak version DN15 PRS-01
Vinkelversion DN15 PRS-02

PTH-01 termostat med kapillärrör:

Kontroll av temperaturreglering 8-28 °C
Kapillärrörets längd 2 m
Antifrostskydd 8 °C

PPT-01 rumstermostat för kontroll av ställdon

Driftsspänning: 230 V/50 Hz
Temperaturinställningsområde 8 - 30 °C
Elektrisk last 0,2-6 (2) A
IP-skyddsklass IP 30
Färg: vit RAL 9010
Bredd x höjd x djup 9 6,4 x 9 9,6 x 4 2,8 mm
Obs!: termostaten ska placeras cirka 1,5 m över golvnivån och får inte utsättas
för direkt solstrålning eller annan lokal varm eller kall källa.


PTP-02 Ställdon för reglering av termostatventil:

Driftsspänning: 230 V / 50 Hz icke-ströms avstängningsversion
Kabellängd 1,2 m
Förbrukning 2,5 W
Startström (övergående) 250 mA (230 V / 50 Hz)
Anslutningskabel 2 x 0,75 mm2
IP-skyddsklass IP 41 (horisontell montering)
IP 43 (vertikal montering
och ± 45° från den vertikala axeln)
Gänganslutning M30 x 1,5

 

PSP-01 manuell 3-stegs varvtalsreglering:

Driftsspänning: 230 V/50 Hz
Fläkthastigheter 0, 1, 2, 3
Elektrisk last 0,2-6 (2) A
IP-skyddsklass IP 30
Färg: vit RAL 9010
Bredd x höjd x djup 9 6,4 x 11 3,1 x 42 mm

PPT-02 rumstermostat med 3-stegs varvtalsreglering:

Driftsspänning: 230 V/50 Hz
Temperaturinställningsområde 8 - 30 °C
Fläkthastigheter 0, 1, 2, 3
Elektrisk last 0,2-6 (2) A
IP-skyddsklass IP 30
Färg: vit RAL 9010
Bredd x höjd x djup 9 6,4 x 11 3,1 x 42 mm
Obs!: termostaten ska placeras cirka 1,5 m över golvnivån och får inte utsättas för direkt solstrålning eller annan lokal varm eller kall källa.

PER-05 rumstermostat med automatisk varvtalsreglering - tillgänglligt alternativ: fjärrkontroll

Driftsspänning: 230 V/50 Hz
Förbrukning max 8 W
Max styrd elektrisk last 230 V / 50 Hz, max 4 (2) A
IP-skyddsklass IP 30
Temperaturinställningsområde 5 - 40 °C
Reglering av fläktvarvtal manuell (0,1,2,3) / automatisk
Bredd x höjd x djup 86 x 86 x 39 mm
Obs!: termostaten ska placeras cirka 1,5 m över golvnivån och får inte utsättas för direkt solstrålning eller annan lokal varm eller kall källa.
Obs!: beställ tillsammans med PER-06-IK apparatdosa

PER-06 rumstermostat med automatisk varvtalsreglering och veckovis programmering – tillgängligtalternativ: fjärrkontroll

Driftsspänning: 230 V/50 Hz
Förbrukning max 8 W
Max styrd elektrisk last 230 V / 50 Hz, max 4 (2) A
IP-skyddsklass IP 30
Temperaturinställningsområde 5 - 40 °C
Reglering av fläktvarvtal manuell (0,1,2,3) / automatisk
Bredd x höjd x djup 86 x 86 x 39 mm
Obs!: termostaten ska placeras cirka 1,5 m över golvnivån och får inte utsättas för direkt solstrålning eller annan lokal varm eller kall källa.
Obs!: beställ tillsammans med PER-06-IK apparatdosa

PER-06-IK apparatdosa

för PER-05 och PER-06.

PER-05-DO fjärrkontroll

för PER-05 och PER-06.

QAA-32 väggmonterad temperaturgivare

Temperaturmätningsområde 0 - 40 °С
Mätnoggrannhet vid 25 °С ± 0,3K
Tidskonstant 6 min
IP-skyddsklass IP30
Bredd x höjd x djup 97 x 100 x 36 mm
Se sidan 45 i teknisk katalog för exempel på kopplingsschema

QAH-II Kabeltemperaturgivare med instickskontakt. För inbyggnad i konvektor för värme och/eller kyla

Temperaturmätningsområde - 20....+ 70 °С
Mätnoggrannhet vid 25 °С ± 0,3K
Tidskonstant 1,5 min

PAT-transformator ~230/12 V 50 Hz

för utanpåliggande montering
PAT-01-M-01
PAT-02-M-01
PAT-04-M-01
PAT-06-M-01

för infälld montering
PAT-01-M-02
PAT-02-M-02
PAT-04-M-02
PAT-06-M-02

AMA-text

Purmo AQUILO golvinbyggda konvektorer 01/2017 (tryckt version 10/2013)

Effektberäkning – Purmo Aquilo Golvinbyggda konvektorer

Beställningsmall – Aquilo golvkonvektorer

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.