Sverige
Ladda hem filer

Certifikat

Certifikat

Purmo Thermopanel radiatorernas effekter är godkända enligt EN 442. De är registrerade och uppfyller alla centrala typgodkännanden. Texten på radiatorns nedre kant upplyser om tillverkare, tillverkningsland, radiatortyp, registrerings- nummer, tryckklass samt tillverkningsdag och klockslag.