Sverige
Kvalitet

Logistik

Logistik

Förpackning

Radiatorerna förpackas i krympfilm redan på fabriken. Varje radiator skyddas med hjälp av hörnskydd innanför krympfilmen. Notera att de plastproppar som sitter i anslutningarna måste ersättas med metallproppar eller luftskruv vid montering.

Transport

Radiatorerna bör transporteras i täckta vagnar. Radiatorpallarna eller enskilda radiatorer bör fästas så att de inte kan röra på sig under transporten. Vid lastning och lossning bör man ge akt på att inte skada målytan på radiatorerna. Man får inte kasta radiatorerna.

Förvaring

Radiatorerna bör förvaras på ett torrt ställe, och de får inte utsättas för kontakt med frätande ämnen. De bör förvaras förpackade på pallar, och de radiatorer som avlägsnas från pallen bör förvaras stående. Radiatorerna skall inte förvaras utomhus - inte ens om de är täckta med plast eller presenning.