Sverige
Företaget

Varumärkespositionering

Varumärkespositionering

Varumärkesposition

Purmo och Thermopanel förenar sina marknadsledande varumärkesstyrkor och produktportföljer. Båda varumärkena är kända för sin höga kvalitet och sitt mervärde. Thermopanel representerar å sin sida den perfekta projektradiatorn, medan Purmo erbjuder ett brett sortiment av individuella produkter passande för varje typ av interiör. Tack vare gott samarbete kan våra två varumärken med sina starka och kompletterande positioner verkligen uppfylla varje kunds behov.

Marknadsposition

Purmo och Thermopanel har en årlig försäljning på ca 2,5 miljoner radiatorer och är idag världens ledande tillverkare av stålpanelradiatorer. Purmo och Thermopanel är två internationellt varumärken med försäljning inom hela EU, Öst-Europa, Japan, Ryssland och Kina. Purmo och Thermopanel är klara marknadsledare i Skandinavien, Baltikum och Polen.

Den goda tillgängligheten av Purmo och Thermopanel produkter hos ledande grossister, i kombination med hög produktkvalitet och stor tillförlitlighet har givit Purmo och Thermopanel främsta plats bland byggnadsbranschens yrkesmänniskor.

Organisation

Rettig Group Oy Ab är ett finskt familjeföretag med fokus på värmeindustrin. Rettig Group Oy Ab:s verksamhet är indelad i olika affärsområden:

  • Rettig ICC (Indoor climate comfort)
  • Alandia (Marine, pension and life insurance)
  • Nordkalk (Limestone-based products)
  • Terveystalo /Healtcare services)
  • EQ (Asset managemenet and corporate finance)
  • Anchor (In-house investment operations)

Purmo Thermopanels panelradiatorer tillverkas i koncernen Rettig ICC radiatorfabriken Rettig Heating Sp.zo.o. i Rybnik, Polen. Rettig Värme Ab har säljkontor i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Ryssland. Säljkontoret i Sverige, Rettig Sweden AB, marknadsför och säljer de inom radiatorbranschen välkända och ledande varumärkena Purmo och Thermopanel.