Sverige
Purmo

Företaget

Företaget

Om Purmo

Purmo är en ledande leverantör av hållbara komfortlösningar för inomhusklimat till intressenter och kunder. Våra värme- och kylsystem är utformade för att erbjuda högsta möjliga komfort och effektivitet.

"Comfort delivered" är vårt löfte till alla våra kunder. För att hjälpa alla att uppnå ett hållbart inomhusklimat strävar vi efter att leverera ledande inomhusklimatlösningar och tjänster.

På Purmo vet vi att inomhus är den plats där vi alla växer, lär oss och utvecklas – och att värme- och kylsystem spelar en viktig roll för det moderna livet.

Vi strävar ständigt efter att skapa innovativa inomhusklimatlösningar som erbjuder högsta möjliga komfort och energieffektivitet. Purmos lösningar är utformade för att bidra till ökat välbefinnande samtidigt som de minskar trycket på världens resurser.

Vision

Ledare inom hållbara komfortlösningar för inomhusklimat

Vår vision är att bli ledande inom hållbara komfortlösningar för inomhusklimat i samarbete med professionella konsulter och installatörer. Vi driver utvecklingen mot framtiden med kompletta värme-, kyl- och ventilationslösningar genom ledande innovation – och vår strävan är alltid att göra detta på ett hållbart sätt.

1953
PURMO GRUNDADES
21
FINNS I 21 LÄNDER
50
EXPORTERAR TILL ÖVER 50 LÄNDER

Varumärkespelare

Fyra huvudmål utgör grunden för allt vi gör

Innovation och utveckling på Purmo börjar alltid med följande frågor. Hur kan vi förbättra effektiviteten? Hur kan vi säkerställa enkel integrering? Hur kan det hjälpa våra kunder att arbeta smartare? Hur kan vi säkerställa att det minskar vårt koldioxidavtryck? Det är så vi kan förverkliga inneklimatlösningar som gagnar våra kunder, slutanvändare och vår planet.

Förbättra effektiviteten

Vi strävar efter att optimera energiförbrukningen med hjälp av system med hög precision. Idag är cirka 40 % av all energiförbrukning relaterad till byggnader och inneklimatsystem. Vi är fast beslutna att introducera energioptimerade lösningar som inte äventyrar den inomhuskomfort vi alla uppskattar.

Fakta

Avancerade styrtekniker gör att VVS-system kan köras närmare specifikationsgränserna så att man uppnår högsta lönsamhet avseende energieffektivitet.

Lösning

Noggrannhet är ledordet för våra termostatstyrda radiatorventiler. Dessa ventiler säkerställer att radiatorerna fungerar optimalt, vilket möjliggör exakt temperaturreglering samtidigt som energieffektiviteten förbättras genom hydronisk balansering av hela systemet.

Bättre integration

Vi samordnar lösningar i innovativa system för att förbättra prestandan. Vi tror att vi genom att erbjuda kompletta lösningar snarare än enbart komponenter, kan erbjuda dig en nivå av inomhusklimatkomfort med flera optimeringsfördelar. Vi finns också här för att hjälpa dig med rådgivning och vägledning som säkerställer att våra lösningar exakt motsvarar dina behov.

Fakta

Injustering av befintliga system med vattenburen värme kan i genomsnitt minska energiförbrukningen med upp till 30 %

Lösning

Genom att kombinera olika värmegivare i ett lågtemperaturs uppvärmningssystem får du rätt produkt för det utrymme där det fungerar bäst. En sådan kombination kan omfatta radiatorer under fönster, handdukstorkar och golvvärme för badrum – alla anslutna till ett samordnat och effektivt lågtemperatursystem.

Arbeta smartare

Idag definieras 90 % av byggkostnaderna i planeringsstadiet. Därför ser vi vår roll som att hjälpa dig med ett brett utbud av erbjudanden som kan underlätta varje dag och öka effektiviteten. Dessa innefattar bland annat tjänster för BIM-processer, ritningar samt kalkyl- och offertverktyg.

Fakta

Idag definieras 90 % av byggkostnaderna i planeringsstadiet.

Lösning

Genom att ha ett så brett utbud av lösningar kan Purmo erbjuda rätt produkt eller system för alla projekt utan att kompromissa med specifikationerna.

Minska klimatavtrycket

Vi arbetar ständigt för att begränsa miljöpåverkan av våra produkter och material. Detta är särskilt viktigt eftersom 80 % av våra produkters miljöpåverkan uppstår redan innan de lämnar fabriken. Därför investerar vi i hållbar kvalitet och innovation och tar hänsyn till hela livscykeln för våra produkter.

Fakta

80 % av miljöpåverkan från värme- och kylprodukter uppstår i tillverkningsskedet.

Lösning

Våra stålradiatorer är mycket hållbara och kan återvinnas till 100 % efter användning. Dessutom använder vi återvunnen och lågblyad mässing i våra mässingsprodukter.