Montaż

Zawsze używaj oryginalnych narzędzi Purmo i przestrzegaj zasad montażu. Uchroni Cię to przed kosztownymi konsekwencjami awarii. Purmo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu instalacji.

1. Prawidłowe ucięcie rury za pomocą nożyc
2. Kalibracja rury
3. Umiejscowienie rury w złączce
4. Wizualna kontrola przez wizjer
5. Dopasowanie złączki do szczęki typu TH lub U
6. Zaprasowanie połączenia