Gwarancja

Wszystkie elementy systemu CLEVERFIT Radial są poddawane bardzo restrykcyjnym kontrolom jakości, a także wielu próbom i testom. Uzyskane efekty upoważniają firmę Rettig Heating do udzielania 10-letniej gwarancji w przypadku zastosowania wszystkich oryginalnych elementów systemu CLEVERFIT Radial (rury, złączki, narzędzia). Jeżeli pomimo właściwej obsługi i prawidłowego wykonania instalacji system ulegnie awarii, to firma Rettig Heating zapewnia odszkodowanie aż do 1 000 000 Euro, które pokryje wszystkie koszty związane z wymianą wadliwych elementów instalacji oraz likwidacją zniszczeń powstałych w skutek defektu produktu.

Gwarancja jest wystawiana w formie certyfikatu zawierającego dane inwestora, wykonawcy oraz inwestycji.

Link do pobrania "WARUNEK KONIECZNY DO UZYSKANIA GWARANCJI"