Montaż

Zawsze używaj oryginalnych narzędzi Purmo i przestrzegaj zasad montażu. Uchroni Cię to przed kosztownymi konsekwencjami awarii. Purmo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu instalacji.

1. Prawidłowe ucięcie rury
2. Wsunięcie pierścienia na rurę (część plastikowa skierowana w stronę złączki)
3. Rozszerzenie rury (2 razy, po 1 rozszerzeniu eskpander należy obrócić)
4. Włożenie złączki
5. Nasunięcie pierścienia na złączkę
6. Pierścień został nasunięty na złączkę - połączenie jest gotowe