PURMO Air

System wentylacyjny Purmo AIR składa się z grzejnika Purmo oraz zestawu wentylacyjnego AIR21 lub AIR22 wyposażonego w filtr. Idea działania systemu jest prosta. Kanałem w ścianie zewnętrznej o średnicy 100 mm, umieszczonym za grzejnikiem powietrze zewnętrzne dostaje się do komory filtracyjnej. Po przefiltrowaniu powietrze to przepływa przez grzejnik, gdzie się ogrzewa. Czyste i ogrzane, bezgłośnie wpływa do pomieszczenia. System wentylacyjny Purmo AIR nie powoduje większego zużycia energii. Umożliwia wentylację zgodną z potrzebami mieszkańców, dostarczając i ogrzewając tylko niezbędną ze względów higienicznych ilość powietrza zewnętrznego.

System wentylacyjny Purmo AIR jest przeznaczony do stosowania w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach wyposażonych w mechaniczną wentylację wywiewną.

System ten można montować w różnych obiektach takich, jak:

  • budynki mieszkalne
  • hotele
  • domy starców, itp.

Cieszy się on bardzo dużą popularnością w państwach skandynawskich. W Finlandii instalowany jest w 20% nowych budynków.

Grzejniki płytowe o wysokim stopniu trwałości

 

Specyfikacja systemu wentylacyjnego Purmo AIR:

 

Klasa filtra: F9
Wysokość grzejników w systemie: 300, 450, 500, 600 mm
Długość grzejników w systemie: 700*, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Wysokość: 360 mm
Szerokość: 581 mm
Dostępne typy: AIR21, AIR22
Waga: ok. 2 kg
Kolor: RAL 9016 biały
Gwarancja: 10 lat
   

 * Długość 700 mm dotyczy tylko grzejników Purmo typu C

 

Wielkości grzejników

Rzuty z boku

Rzuty z góry

Moc cieplna i wymiary

Moc cieplna [W] grzejników Purmo Compact (C) lub Purmo Ventil Compact (CV) z zamontowanym zestawem wentylacyjnym Purmo AIR według normy PN-EN 442:

Wysokość 300 450 500 600
długość typ C i CV C i CV  C i CV C i CV
tz/tp 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33
700* 75/65ºC 524 742 815 1081 712 982 1094 1485 772 1059 1183 1615 889 1207 1356 1869
800 75/65ºC 579 819 911 1215 791 1088 1228 1671 858 1174 1329 1818 990 1340 1526 2104
900 75/65ºC 634 895 1007 1350 870 1194 1363 1858 945 1289 1476 2021 1092 1474 1697 2340
1000 75/65ºC 688 971 1103 1485 948 1300 1497 2045 1032 1404 1623 2224 1193 1608 1868 2575
1100 75/65ºC 743 1047 1199 1619 1027 1406 1632 2231 1118 1520 1769 2427 1295 1742 2038 2810
1200 75/65ºC 797 1123 1295 1754 1106 1512 1766 2418 1205 1635 1916 2630 1397 1875 2209 3046
1400 75/65ºC 906 1275 1487 2023 1264 1723 2035 2791 1378 1866 2209 3037 1600 2143 2550 3516
1600 75/65ºC 1016 1427 1679 2292 1422 1935 2304 3164 1551 2096 2503 3443 1803 2411 2892 3987
1800 75/65ºC 1125 1579 1872 2561 1580 2146 2572 3537 1725 2327 2796 3849 2007 2678 3233 4457
2000 75/65ºC 1234 1731 2064 2830 1737 2358 2841 3911 1898 2557 3090 4255 2210 2946 3574 4928
2300 75/65ºC 1397 1959 2352 3234 1974 2675 3244 4470 2158 2903 3530 4865 2515 3347 4086 5634
2600 75/65ºC 1561 2188 2640 3638 2211 2993 3648 5030 2418 3249 3970 5474 2820 3748 4598 6340
3000 75/65ºC 1779 2492 3024 4176 2526 3416 4185 5777 2764 3710 4556 6287 3226 4283 5281 7281

* - system Purmo AIR stosować można z grzejnikami typu Compact od długości 700 mm, z grzejnikami Ventil Compact od długości 800 mm.

Powyższa tabela dotyczy przykładowych, najbardziej reprezentatywnych warunków panujących w pomieszczeniu: obliczeniowe parametry instalacji 75/65/20ºC, podciśnienie w pomieszczeniu 10 Pa, przy którym system powinien dostarczyć do pomieszczenia 10 litrów powietrza na sekundę. Założono, że 10% powietrza zewnętrznego dostaje się do pomieszczenia przez infiltrację, czyli poza systemem PURMO Air. Temperaturę zewnętrzną przyjęto na poziomie - 20oC. Przyjęto jeden zestaw wentylacyjny (n= 1 szt). Do projektowania i doboru grzejników z systemem wentylacyjnym stosowany jest program PURMO Air (plik MS Excel)

Poza mocą grzewczą, program podaje średnią temperaturę powietrza nad grzejnikiem ti,ref:

  • niski poziom wymagań: ti,ref > tpom - 8ºC
  • wysoki poziom wymagań: ti,ref > tpom - 2ºC (np. pokoje dla dzieci, chorych itp.)

 

Bezpieczeństwo i komfort

Aby system wentylacyjny Purmo AIR (AIR) funkcjonował bezpiecznie temperatura wody w systemie grzewczym powinna być sterowana automatyką pogodową. Zaleca się stosowanie zaworów termostatycznych z wyniesionym czujnikiem, zlokalizowanym pod grzejnikiem. W momencie, gdy termostat wyłączy grzejnik, powietrze nawiewane zaczyna się schładzać, powodując jego ponowne otwarcie. Pulsujące działanie zaworu zapobiegnie nadmiernemu schłodzeniu powietrza nawiewanego i wyeliminuje ryzyko zamarznięcia grzejnika.

Częstotliwość wymiany wkładu filtracyjnego jest uzależniona od jakości powietrza zewnętrznego. Jakość powietrza w dużym mieście jest zdecydowanie gorsza niż jakość powietrza na terenach podmiejskich. Dlatego też stan wkładu filtracyjnego należy kontrolować w regularnych odstępach czasu.

Filtr należy wymienić wtedy, gdy jest on wyraźnie zabrudzony. Przeciętnie wkład filtracyjny wymienia się raz na rok. Aby wyczyścić wkład filtracyjny lub go wymienić należy otworzyć komorę filtracyjną. Powierzchnie kanału można czyścić za pomocą odkurzacza lub szczotki.

Spadek ciśnienia, regulacja pracy systemu:

W celu zapewnienia właściwego działania wentylacji, podczas projektowania należy uwzględnić wymaganą różnicę ciśnienia, tzn. podciśnienie. Nie powinno ono być zbyt wysokie w stosunku do szczelności budynku, ponieważ w takim przypadku powietrze będzie napływać do wewnątrz przez nieszczelności. Zalecany spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 12 Pa. Kształt kanału nawiewnego i zewnętrzna kratka wlotowa wpływaj ą na straty ciśnienia. Elementy te muszą być uwzględnione podczas projektowania.

Jeżeli budynek jest nieszczelny, do pomieszczeń dostanie się także niekontrolowana ilość powietrza zewnętrznego, zwiększając zapotrzebowanie na energię cieplną. Musimy wtedy przewymiarować grzejniki, uwzględniając dodatkowe starty ciepła.

Całkowicie otwarty kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne umożliwia dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczenia przeznaczonego dla dwóch osób. W pomieszczeniach przeznaczonych dla jednej osoby w kanale montuje się specjalną kryzę (wchodzącą w skład zestawu) ograniczającą ilość nawiewanego powietrza o połowę. PURMO Air umożliwia również prosty sposób zamknięcia dopływu powietrza np. w wypadku ryzyka pożaru lub ulatniania się gazu. Wystarczy obrócić wkład filtracyjny o 90o, zamykając boczną powierzchnią wkładu przepływ powietrza przez grzejni. Dodatkowa regulacja ilości powietrza wentylacyjnego odbywa się za pomocą kratek wywiewnych umieszczonych w kuchniach, łazienkach i toaletach. Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego może być regulowana wentylatorem lub przepustnicami.

Typy grzejników

System Purmo AIR występuje w AIR 21 i AIR 22:

Purmo AIR 21 przeznaczony jest do montażu z grzejnikami PURMO typu 21s, tj. C21s, CV21s, FC21s, FCV21s, RC21s, RCV21s (wszystkie z wyjątkiem grzejników z podejściem dolnym środkowym) . Wyposażony w elementy kierujące powietrze pomiędzy płyty, od dołu ku górze grzejnika.

Purmo AIR 22 przeznaczony jest do montażu z grzejnikami PURMO typu 22 i 33, tj. C22, CV22, FC22, FCV22, RC22, RCV22 oraz C33, CV33 (bez obracania), FC33, FCV33, RC33, RCV33 (wszystkie z wyjątkiem grzejników z podejściem dolnym środkowym) . Wyposażony w elementy kierujące powietrze pomiędzy płyty, od dołu ku górze grzejnika.

UWAGA! Zestaw wentylacyjny musi zawierać odpowiednią dla danego typu grzejnika obudowę + filtr (AIRF200). Grzebieniowe uszczelnienie spełnia bardzo ważną rolę. Jego brak spowoduje niewłaściwe działanie urządzenia. Zestawy nie będą współpracować z grzejnikami typu 10, 20, 30.

Zawieszenia

Do montażu zestawu wentylacyjnego Purmo AIR, należy użyć zawieszeń szynowych. Mocowania tego typu są dostarczane jako wyposażenie fabryczne grzejników dolnozasilanych. W przypadku grzejników podłączanych z boku, oraz grzejników typu 11 zawieszenia fabryczne są inne i należy dodatkowo  zaopatrzyć się  w uchwyty szynowe.

Wsporniki szynowe typu Monclac do zainstalowania systemu AIR

Katalog techniczny - grzejniki płytowe (03.2020)

Cennik - Grzejniki płytowe (11.2020)

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) nr RICC 131115 - grzejniki

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) nr RICC 131115 - grzejniki

Ulotka - Głowica termostatyczna Purmo Sensor (04.2020)

Paleta kolorów Purmo Group - grzejniki

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)