Aneksy do deklaracji właściwości użytkowych

Aneks M dla grzejników Purmo C, CV, CVM na Załącznik G 6 dla grzejników Purmo C, CV, CVM

Aneks M dla grzejników Purmo FC, FCV, FCVM, RC, RCV, RCVM

Aneks M dla grzejników Purmo FFCV, RRCV

Aneks M dla grzejników Purmo FH, FHV, FHVM

Aneks M dla grzejników Purmo H, HV, HVM