© Bauhaus-Universität Weimar, Fotograf: Tobias Adam

100 LAT BAUHAUS

Szkoła Bauhaus, a tym samym ruch w sztuce i architekturze w 2019 roku świętuje swoje setne urodziny. To ważny powód, aby spojrzeć wstecz i zadać sobie pytanie, jaki wpływ na nasze czasy mają rewolucyjne idee sprzed 100 lat?

GENEZA

U genezy Staatliches Bauhaus leży założona w 1907 r. Wielka Książęca Saksońska Szkoła Sztuk Stosowanych w Weimarze. Jej dyrektor, Henry Van de Velde, zainicjował powstanie "Bauhausu". Jednak z powodu wybuchu pierwszej wojny światowej urodzony w Belgii Van de Velde został zmuszony do opuszczenia Niemiec. Po zakończeniu wojny w 1919 roku założyciele nowej Republiki Wajmarskiej zaproponowali Walterowi Groupius'owi objęcie posady dyrektora szkoły Bauhaus w Weimarze.

Bauhaus jako ruch artystyczny ma swoje korzenie w wielu ówczesnych nurtach. Na jego rozwój - podobnie jak "Secesja" - miał także wpływ brytyjski ruch "Arts and Crafts". Bezpośrednim prekursorem Bauhaus'u jest jednak niemiecki "Werkbund". Ponieważ niemieckie towary miały po wojnie złą reputację na rynku światowym firmy i projektanci połączyli siły, aby wynieść produkty podlegające procesowi twórczemu na wyższy poziom jakościowy - "od poduszek na sofę do planowania miasta".

© Szkoła Bauhausu w Weimarze, zdjęcia: Tobias Adam

IDEA

Van de Velde i Gropius byli przekonani, że sztukę należy wyzwolić z industrializacji, a rzemiosło ożywić. W ten sposób stanowiły one alternatywę dla ówczesnej estetyki historyzmu, powielanej w rzemieślniczych ornamentach na skalę przemysłową. Celem było eksperymentowanie z opracowaniem nowego standardu projektowego opartego przede wszystkim na funkcji, który sprawdził by się w procesie masowej produkcji przemysłowej.

Wszystkie zawody i dyscypliny - technicy, rzemieślnicy, artyści i architekci powinni współpracować, aby wypracować wspólne "dzieło sztuki". Projektowanie w duchu Bauhaus ostatecznie oznacza poprawę jakości życia poprzez projekt, który "odpowiada na pytania" swoich czasów. Te odpowiedzi są nadal aktualne na całym świecie w wielu dziedzinach - sztuce, grafice, projektowaniu i architekturze.

© Szkoła Bauhausu w Dessau, zdjęcia: Bartłomiej Podkowa

OSOBOWOŚCI

Bauhaus był kształtowany przez osobowości i kształtował osobowości. Oprócz nauczania technik plastycznych i rzemieślniczych chodziło przede wszystkim o nowe podejście do aktualnych wówczas problemów przed jakimi stali projektanci początku XX wieku. Szukano między innymi odpowiedzi na pytanie jak ludzie jako istoty społeczne w epoce masowej produkcji mogą przekształcać swoje środowisko i współistnienie, tworząc nowe treści poprzez formę i styl.

Za pomocą sztuki i funkcji można było przekazywać wartości społeczne - to było jedno z pytań, którym poświęcili się nauczyciele w szkole Bauhaus. W rzeczywistości nauczyciele Bauhaus chcieli pomóc ludziom przetrwać w warunkach "oszałamiającej wówczas" nowoczesności.

Wśród wybitnych osobowości związanych z Bauhausem - poza szeroko znanymi jego twórcami znajdziemy także:

Lyonel Feininger

dla najważniejszych artystów klasycznej nowoczesności liczy się jako malarz, grafik i karykaturzysta.

Walter Kandinsky

Malarz - ekspresjonista i jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej.

Gunta Stölzl

artystka, która odegrała kluczową rolę w tworzeniu warsztatu tkackiego w szkole Bauhaus i jedyna kobieta, która została na tej uczelni kierownikiem warsztatu.

Oskar Schlemmer

malarz i scenograf uważany jest za jedną z gwiazd Bauhausu. Kierował pracownią teatralną tej szkoły. Twórca baletu triadycznego.

Paul Klee

malarz - jest jednym z najważniejszych artystów wizualnych XX wieku i klasycznego modernizmu.

Johannes Itten

malarz - opracował słynny wstępny kurs w Bauhausie i był jedną z początkowych postaci Bauhausu w Weimarze.

Marcel Breuer

należał do pierwszego rocznika studentów Bauhausu - projektant form przemysłowych słynie z rurowych konstrukcji stalowych mebli.

Mart Stam

opracował standardy seryjnej produkcji przemysłowej - od krzesła po miasto. Dzięki typowi domu szeregowego na osiedlu Weißenhofsiedlung w Stuttgarcie był w stanie ustanowić późniejsze standardy powielana w "szeregówkach" na całym świecie.

Wilhelm Wagenfeld

jest jednym z najbardziej znanych pionierów wzornictwa przemysłowego.

THEO VAN DOESBURg

holenderski artysta, malarz, pisarz, architekt i teoretyk sztuki. Był jednym z prekursorów malarstwa abstrakcyjnego i twórcą kierunku De Stijl.

Katarzyna Kobro

polska rzeźbiarka awangardowa, której prace zrewolucjonizowały tradycyjne podejście do rzeźby, szczyt twórczości przypadł na lata 20-ste i 30-ste XX wieku. Geneza jej twórczości wywodziła się z tych samych korzeni i ideii konstruktywizmu co trendy w sztuce Bauhausu.

Władysław Strzemiński

polski malarz i twórca unizmu. Geneza jego twórczości w konstruktywizmie była równoległym nurtem do tych, które zainicjowały sztukę Bauhausu.

INSTALACJA

Kliknij aby znaleźć instalatora, który zadba o dobór i instalację grzejników.

ZNAJDŹ INSTALATORA

ZRÓB TO SAM

Samodzielnie skorzystaj z kalkulatora mocy grzewczej i konfiguratora doboru grzejników.

DOBIERZ GRZEJNIK

OFERTA

Sprawdź ofertę grzejników kolumnowych PURMO.

ZOBACZ WIĘCEJ

GRZEJNIKI SĄ OBJĘTE 10-CIO LETNIĄ GWARANCJĄ