Ventil Compact M [CVM]

Ventil Compact M radiatoren har en standard front som gjemmer det integrerte ventilsystemet slik at rørene ikke blir sett. Tilkoblingen er midt under radiatoren, og det er ingen rør i veien når du må rengjøre gulvet. En universell radiator med integrert ventilsystem og bunnforbindelse i midten.

Type:  CVM 11, CVM 21, CVM 22, CVM 33
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kaldvalset stål SS-EN 10130
Lakkering:

Overflatebehandling utføres i fem trinn:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grunnmaling
  • Pulverlakkering med epoxypolyester
  • Herding i ca. 200 °C

I henhold til DIN 55900.

Farge: Hvit RAL 9016
Trykklasse: 10 bar
Anslutning: 2 midt-tilkoplinger nedenfra 1/2" ISO 228,
c/c 50 mm og 4 sidetilkoplinger 1/2" ISO 228.
Kvalitetsnorm: EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 300, 400, 500, 600 og 900 mm
Bredder: 400–3 000 mm
Tilbehør: Purmo Monclac konsoller i emballasje. Ventilinnsats, 1 luftskrue og 2 blindpropper montert.

Radiatortyper

Typ 11

Typ 21S

Typ 22

Typ 33

Anslutning

Det integrerte ventilsystemet er sveiset til radiatoren i produksjonen. Den øvre delen av ventilsystemet er utstyrt med en M30 ventilinnsats. Den nedre delen av ventilsystemet er utstyrt med ½ "intern tilgang og retur.

 

 

Bunn tilkobling

I forbindelse med det innebygde ventilsystemet kan radiatoren kobles til bunnen. Radiatoren er koblet med ventil øverst til høyre som standard.

 

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

 

Installasjon

Tilkoblingsmål for veggen er alltid 59 mm. Type 11 med Quick konsoller, type 21, 22 og 33 med Monclac konsoller.

For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, og for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

Tilbehør

Monclac fjederkonsol

 

 

MB ben

 

 

Blindprop og luftskrue 1/2"

 

 
 

Reparationsmaling (RAL 9016)

 

 

Ventilindsats M30

 

Ventilindsats RD

 
  Till panelradiatorer:
Danfoss type RA-N (normal flow, rød-lang indsats)
013G1382
  Till panelradiatorer: 
Danfoss type RA-U (lavt flow, gul- lang indsats)
013G1383

Trykktap og forhåndsinnstilling

Ventilinsats M30

Ventilindsats installeres færdigt fra fabrikken.

 
   

 

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.

 
View basket