Vertical [VR]

Vertical er en klassisk panelradiator som vi har svingt vertikalt, slik at du skal få utnyttet plassen best mulig. Den er slank og diskret, og gir deg all varmen du trenger, selv om du har begrenset med plass. Den profilerte fronten kan leveres med tilbehør som håndkletørkere, slik at du kan utnytte radiatoren på mest mulig praktisk vis.

Radiatortyper: VR 20, VR 21 og VR 22
Konstruksjon:  EN 442-1
Materiale: Kaldvalset stål EN 10130
Lakkering: Overflatebehandling utføres i fem trinn:
  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grunnmaling
  • Pulverlakkering med epoxypolyester
  • Herding i ca. 200 °C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016.
Trykklasse: 6 bar
Tilkopling: 4 x 1/2" ISO 228 tilkoplinger og 2 x 1/2” ISO 228 midttillkopplinger fra undersiden c/c 50 mm.
Kvalitetsstandard: EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 1800, 1950 og 2100 mm
Lengder: 300, 450, 600 og 750 mm
Tilbehør: Radiatorpakken inneholder veggfester, 2 sideplater, installasjonsklemmer, installasjonssjablonger, lufteskruer, 3 blindplugger samt skruer og plastplugger. Det finnes også et håndklestativ som ekstra tilbehør.
Levering: 1-4 uker

Radiatortyper

VR 20

VR 21

VR 22

Anslutning

MIDTTILKOPLING

BUNNTILKOPLING

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon


C 300 450 600 750
C1 75 100 175 250
C2 50 125 200 275

Type 20, 21

a 108
b 67
c 27

 

B 1800 1950 2100
B1 1450 1600 1750

Type 22

a 133
b 67
c 27


For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, OG for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

 

Trykktap og forhåndsinnstilling

Rak & vinkel designventil

Termostat ingår, 7-28 grader Celsius.


1-rörssystem

2-rörssystem

 

Presetting 1 2 3 4 5 6
kv-value at 1 K P-deviation 0.08 0.13 0.20 0.22 0.25 0.28
kv-value at 1.5 K P-deviation 0.08 0.15 0.26 0.32 0.37 0.42
kv-value at 2 K P-deviation 0.08 0.15 0.28 0.37 0.44 0.52
kvs           0.75

 

VVA-ventil

Termostat ingår ej.

Ventil VVA används för att reglera flödet i radiatorer. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt. Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Tilbehør

Radiatorpakken inneholder fester, 2 sideplater, installasjonsklemmer, installasjonssjablonger, lufteskruer, 3 blindplugger samt skruer og plastplugger

DESIGNVENTIL RETT, KROM

NRF 8264674

DESIGNVENTIL RETT, HVIT

NRF 8264674

DESIGNVENTIL VINKEL, HVIT

NRF 8264671

DESIGNVENTIL VINKEL, KROM

NRF 8264673


Håndklestang Vertical

300 mm

450 mm

600 mm

750 mm

VVA VENTIL

NRF 8266274

 

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.

 
View basket