Ventil Compact 200 mm [CV, FCV, RCV, FFCV, RRCV]

Med en plassbesparende høyde på 200 mm og klassiske vertikale ribber ser Ventil Compact ut som en tradisjonell radiator, forlenget og tilpasset for å smelte inn i et moderne interiør. Ventil Compact passer perfekt å installere under store vinduer eller i et moderne kontormiljø og gir deg alle fordeler med Purmos varme.

Ventil Compact er en klassisk panelradiator. En virkelig kvalitetsradiator med svært høy finish. Denne radiatoren har integrert ventil som standard. PURMO Ventil Compact leveres med monterte sideplater og toppgitter og kan fås med tre forskjellige frontpaneler – Standard, Plan og Ramo. Dobbeltsidige frontplater er ekstrautstyr. Alle PURMO radiatorer egner seg for lukkede vannbårne sentralvarmesystemer.

Radiatortyper: Ventil Compact H 200 mm:
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 21, dobbel panel med en konveksjonsribbe
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 22, dobbel panel med to konveksjonsribber
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 33, tredobbel panel med tre konveksjonsribber
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 44, firedobbel panel med fire konveksjonsribber
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kaldvalset stål SS-EN 10130
Lakkering: Overflatebehandling utføres i fem trinn:
  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grunnmaling
  • Pulverlakkering med epoxypolyester
  • Herding i ca. 200 °C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016.
Trykklasse: 10 bar
Standard anslutning: 4 endetilkoplinger 1/2” ISO 228 og 2 bunntilkoplinger 1/2” ISO 228 på undersiden, avstand c/c 50 mm
Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 200 mm
Lengder: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Konsoler: 400-1600 2 st.
1800-3000 3 st. 
Tilbehør: Radiatorforpakningen inneholder topgitter, sideplater, 1/2” ventilinnsats M30 (type 21 installeret), luftskrue og  blindpropp.    
Levering:  1-4 uker

Radiatortyper

Ventil Compact H200 mm – 21, 22, 33 og 44 (CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV).
* FCV/RCV + 2 mm, FFCV/RRCV + 4 mm

CV/FCV/RCV 21

CV/FCV/RCV 22

CV/FCV/RCV 33

CV/FCV/RCV 44

 

 
 

VENTIL COMPACT

Frontpanelet til Ventil Compact (CV) standardradiator har tradisjonell profilering.

PLAN VENTIL COMPACT

Frontpanelet til Plan Ventil Compact er enten slett på den ene siden (FCV) eller på begge sidene (FFCV).

RAMO VENTIL COMPACT

Frontpanelet til Ramo Ventil Compact radiator har enten horisontale spor på den ene siden (RCV) eller på begge sidene (RRCV).
 

Anslutning

Ventil Compact H200 mm

BUNNTILKOPLING

Det integrerte ventilanlegget buttsveises til radiatorens ramme tidlig i produksjonsstadiet. I øvre del av ventilanlegget koples en ventilinnsats som er enten Purmo M30, Purmo RD eller Purmo RDF. I nedre del av ventilanlegget finnes koplinger med R 1/2" innergjenger for kopling til systemet.

Ved hjelp av det innebygde ventilanlegget kan radiatoren koples til varmesystemet fra undersiden. Standardtilkopling er på høyre side, ved spesialbestilling kan vi også levere kopling på venstre side (type 33). Typene 21, 22 og 44 kan speilvendes.

SERIETILKOPLING

Ved tilkopling i samme ende må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en blindplugg.


TILKOPLING PÅ ÉN SIDE

Ved tilkopling i samme ende må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en ordentlig blindplugg.

DIAGONAL TILKOPLING

Ved krysskoplinger må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en blindplugg.

OBS! Rørtilkoplingene bør være som på bildet ovenfor. Feiltilkopling reduserer radiatoreffekten.

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon

Ventil Compact H200 mm - CV/FCV/FFCV21, CV/FCV/FFCV22, CV/FCV/FFCV33 och CV/FCV/FFCV44.

 
C/C = Radiatorens høyde minus 50 mm.
* FCV/RCV + 2 mm, FFCV/RRCV + 4 mm    

Installasjonsanvisning

Innsatser med R1/2” gjenge skal tiltrekkes med 35 Nm. Luftskrue G 1/2 og radiatorpropp G 1/2 med R1/2” gjenge skal tiltrekkes med 21 Nm. For å trekke til M30-ventilinnsats brukes vanlig 19 mm 6- eller 12-kantet hylse/ringnøkkel, og for å trekke til RD- og  RDF-ventilinnsatser brukes 21 mm 12-kantet hylse/ringnøkkel.    

For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, OG for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

Tilbehør

PURMO Monclac-veggkonsol (h. 200 mm)

 

PURMO Monclac-gulvkonsoll (h. 200 mm)

 

Lufte- og tappeplugg 1/2"

 

Tipex (RAL 9016)

 

Trykktap og forhåndsinnstilling

Ventilinsats M30


   

Ventilinsats RD 

Ventilinsats RDF

   

 

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.

 
View basket