Thermopanel [TP]

Alt du kan ønske av en radiator

Thermopanel V4 representerer et radiatorkonsept som har blitt utviklet for å tilfredsstille høye krav til effektiv logistikk og moderne design. En radiator som leveres komplett fra fabrikk, med alt på plass. Ingen løse deler og ingen ekstra monteringsarbeid. Bare skru fast de medfølgende konsollene, heng opp radiatoren og koble den til det vannbårne varmesystemet. Enkelt, raskt og effektiv og dessuten med ny lettstelt design!

Patentert, skjult V4-kobling

Thermopanel har unike og høyt anerkjente egenskaper. Den nye patenterte V4-koblingen sveises inn skjult bak radiatorkroppen, med en for bransjen helt unik metode. Ingen synlige rør og full frihet til å installere radiatoren for enten bunn- eller sidekobling. Ventilinnsatsen som kan forhåndsinnstilles, er på plass og termostat velger du fra det samme sortimentet som tidligere.

Sideplater og gitter inngår

Thermopanel V4 leveres alltid med sideplater og gitter ferdigmontert. Sammen med radiatorkroppens nye profil og produktets hvitere fargenyanse, skaper dette en flott, ren design. En fullstendig vedlikeholdsfri radiator uten støvsamlende mellomrom eller synlige rørdetaljer som er vanskelige å rengjøre. Bare en lekker, varm Thermopanel.

Pakket og klart!

Thermopanel har blitt utviklet med fokus på logistisk perfeksjon. Ved å produsere radiatoren helt installasjonsklar i en moderne produksjonslinje, effektiviseres både produksjon, distribusjon og håndtering hos grossisten som holder lageret. For installatøren reduseres monteringstiden, og risikoen for feil eller mangler i detaljene blir eliminert.

Radiatortypen: TP11, TP21, TP22, TP33
Konstruksjon: Produsert og godkjent i.h.h.t EN442-1
Materiale: Kaldvalset stål EN 10130
Lakkering: Overflatebehandling utføres i fem trinn:
 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grunnmaling
 • Pulverlakkering med epoxypolyester
 • Herdning i ca. 200°C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016
Trykklasse: 10 bar
Tilslutning: 1/2” V4 gjenger – høyre, under og siden
Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 300, 400, 500, 600 og 900 mm (900 mm endast TP standard)
Bredder: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 och 3000

(Høyde 900 = Lengder 400-1600)
Tilbehør: Toppgitter, sideplater, blindpropper, luftskrue, TIF ventilinnsats og veggkonsoller følger med i pakken.
Levering: 1-4 uker

 

Radiatortyper

Anslutning

Takket være det den integrerte koplingen kan radiatoren koples til nedenfra og fra siden.
Ansluttningsgjenger for kopplinger –M22 x 1,5 C/C mellom anslutningene –40 mm.

Bunntilkopling

Takket være den integrerte koplingen kan radiatoren koples til nedenfra. Anslutningsgjenger for koplinger –M22 x 1,5 C/C mellom anslutningene –40 mm.

Tilkopling på én side

Takket være det den integrerte koplingen kan radiatoren koples til også fra siden. Anslutningsgjenger for koplinger –M22 x 1,5 C/C mellom anslutningene –40 mm.

   

 Anslutning fra høyre
Høyre under og siden

 Anslutning fra venstre
Høyre under og siden

 

OBS! Rørtilkoplingen må utføres som vist på bildene ovenfor. Feilkopling fører til en reduksjon av radiatoreffekten. 
Thermopanel V4 radiator er utstyrt med seks rørstusser. Ved montering må man avhengig av koplingsmetode sikre at alle stussene er utstyrt med en plugg. Plastproppene må uvilkårlig byttes ut mot ordentlige propper. Til rørtilkoplinger kan man benytte seg av det vanligste rørmateriellet og rørstørrelser som brukes i bransjen.

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon

Avstånd vägg till radiator: mått C minus mått A.

Type A
Dybde
B
Installasjonsdybde, c/c
C
Installasjonsdybde
 TP 11  60  64  95
 TP 21  70  65  100
 TP 22  102  81  132
 TP 33  152  81(131)  182

Installasjonsmål med TP Monclac

Type 33: Målene er 131 om radiatoren svinges for venstreanslutning. Øvrige typer er svingbare uten målforandringer. TP Plan og Ramo er ikke svingbare.

For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, OG for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

Trykktap og forhåndsinnstilling

Ventilhuset har en montert MMA-innsats type TIF som er innstillbar. Innsatsen passer til termostater med M28 x 1,5 gjenger. (F.eks MMA, Danfoss eller TA).

Innstillingsområde Kv 0,01-0,58*
*Ved 2k P-bånd
Kvs=0,85

Ventilarrangementet har innebygd forinnstilling, som kan justeres uten nedtapping av systemet. Forinnstilling utføres med handverktøy F i henhold til p unktene 1,2,5 og 6, eller ved hjelp av forinnstillingsventil FV4 og punktene 1 til 6. Verktøy bestilles separat.

NRF-nr Benämning 
Handverktøy F
8270736 Forinnstillingsventil FV-4


 1. Demonter plastlokk.
 2. Skru forsiktig ned strupeventilen med håndverktøyet.
 3. Sett på forinnstillingsklokken.
 4. Nullstill skalaen mot indeksmarkeringen
 5. Skru opp strupeventilen det antall runder man ønsker, slik at Kv-verdien står midt i mot indeks markeringen. Om man kun bruker håndverktøy skrus antall runder i henhold til diagram.
 6. Monter plastlokket.

Diagram ventilarrangemang

Angivna KV- värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. Vi rekommenderar ett tryckfall på 3–10 kPa över radiatorn. 

Avstängningsventiler

Angivna KV-värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. 
 

Omställning 2-rör till 1-rör

Totalkapacitet, ventilarrangemang inklusive radiator

Förinställning fullt öppen
   

Tilbehør

Tilbehør som forenkler installasjonen av Thermopanel radiator. Thermopanels brede utvalg av tilbehør er et resultat av god produktutvikling i samarbeid med det skandinaviske markedet, og et stort antall Thermopanel tilbehør er patentert. Flere ganger blir rørføreren testet for installasjon, problemhøyde, gulvstrimmel, kabelkanal, senterfanslutning etc. Thermopanels praktiske tilbehør tilbyr mange tekniske innovasjoner som er løsningen på de fleste installasjonsproblemer.
 
  TP Big Five 1
TP 1-rørsfordelare for omstilling til 1-rørssystem

8270732
  TP Big Five 2
TP Flexfordeler 11-21 høyre        
TP Flexfordeler 11-21 venstre
TP Flexfordeler 22-33 høyre        
TP Flexfordeler 22-33 venstre
 

8270739

8270741
  TP Big Five 3
Quattro 2-rørsfordelare

 

  TP Big Five 4
TP Rett 4 fordelere
TP Rett 4 fordelere  22-33
 

8270742
8270743
  TP Big Five 5
TX Servicekit
(Innehåller: Koppling TX 15 TIF. Koppling TX 15 M22 x 1,5)
 
 

Excenterkoppling 11 

Excenterkoppling 26

 

Krysskopling, förväxlat tillopp/retur

8270726
  Bypassrør

8270722

  Vinkel TP lang K22L 8270728
  Vinkel TP kort K22

8270729

  Avst.ventil SR rett M22 x 1,5  8270723
  Avst.ventil SV vinkel M22 x 1,5 

8270724

  Reguleringsventil rett DN15 AR 8270719
  Reguleringsventil vinkel DN10 EK  8270721
  Reguleringsventil rett DN10 ER  8270718
  Kopling M22/12
Kopling M22/15
Kopling M22/18
8270761
8270762
8270735
  Låsbleck till Thermopanel

Låsblecket är ett tillbehör man monterar på baksidan av konsolen och har som funktion att låsa konsolöverdelen så att obehöriga inte kan lyfta överdelen och lossa radiatorn.

 

Termostat M30 6-26°C Vit/Krom
Termostatdapter M30-M28. Passar till Termostat M30.

8266271
8266272
  Avtappningsventil
  Luftskruv + propp 1/2" o-ring
  Luftnyckel

Thermopanel veggkonsoll type 11 

Thermopanel veggkonsoll type 21, 22, 33

TP Veggkonsoll 11
300
400
500
600
900

TP Veggkonsoll 21/22/33
300
400
500
600
900

8270744 8270745 8270746 8270747 8270748


8270749 8270751 8270752 8270753 8270754
 

Täckhylsa för golvstöd
Täckbricka för golvstöd


Monclac gulvkonsoll h. 300-900 mm         11, 22, 33        
21

Antal golvstöd för radiatorhöjd 300–600 mm

 • 400–1800, 2 st
 • 1900–2400, 3 st
 • 2500–2800, 4 st

Antal golvstöd för radiatorhöjd 900 mm

 •  400–1 200, 2 st
 • 1 300–1 600, 3 st

 


 

8272422
8272421

  TP Distansebrikke 6
TP Distansebrikke 12 
8270737 8271098
  TP Distansebrikke 31 8270768
  Distansklosspar för tilläggskonsoler

Används vid montage av tilluftsdon AIR på längre radiatorer.

 –
  TP Anslutningskoppling TX 15 TIF
TP Anslutningskoppling TX 15 M22 x 1,5
Täcklock M22 x 1,5


  Kopling for gjenget rør DN10    
Kopling for gjenget rør DN15
8270763 8270764
  Vinkelkopling for gjenget rør DN10    
Vinkelkopling for gjenget rør DN15
8270733 8270734
  Koppling Flex sokkelanslutning M22 x 1,5  8270725
  TP forl-kpl fkr 12/15

Levereras med genomgående 12 och 15 mm kona utan mutter. Insticksdjup 18–45 mm.

8270731
  Handduksstång TP Plan & Ramo
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

  TP Låsbygel
TP11
TP 21
TP 22
TP 33

8266273 8270756 8270757 8270758
  Bättringsfärg vit RAL 9016 pensel
  Bättringsfärg vit RAL 9016 spray
  Förinställningsdon med handverktyg FV4
Handverktyg för förinställning F
8270736

 

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.

 
View basket