Hygiene [H]

Purmo Hygiene er uten konveksjonslameller, toppgitter og sideplater. Alle Purmo radiatorer er egnet for lukkede, vannbårne varmesystemer. 

Radiatortyper: H 10, enkel panel
H 20, dobbel panel
H 30, tredobbel panel
Konstruksjon:  EN 442-1
Materiale: Kaldvalset stål EN 10130
Lakkering:

Overflatebehandling utføres i fem trinn:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grunnmaling
  • Pulverlakkering med epoxypolyester
  • Herding i ca. 200 °C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016.
Trykklasse: 10 bar
Standard anslutning: ABCD, 1/2" ISO 228
Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 300, 400, 450, 500, 600 mm
Lengder: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Konsoler:  400-1600 2 st.
1800-3000 3 st.
Endast vægkonsoller mulig till Hygiene radiatorer
Levering: 1-4 uker

Radiatortyper

 Purmo Hygiene radiatortyperna H10, H20, H30 er uten konveksjonslameller, toppgitter og sideplater.

H 10

H 20

H 30


Anslutning

Rørtilkoplingen bør være som på bildene. Andre typer tilkopling fører til en reduksjon av radiatoreffekten.

Tilkopling i samme gavl

Diagonal tilkopling

Serietilkopling

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon

Installasjonsmål med Purmo Monclac. Produktetiketten skal være vendt mot veggen ved montering. Type 33s etikett skal være vendt utover.

 

 

For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, og for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

Tilbehør

Monclac -vægkonsoll

 

Lufte- og tappeplugg 1/2"

 

Tipex (RAL 9016)

 

 

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.

 
View basket