Delta Laserline [DL]

Delta-serien er fremstilt ved hjelp av den mest sofistikerte produksjonsteknologien som er tilgjengelig. Lasersveising eliminerer alle sveisesømmer og gir en glatt overflate. På innsiden av radiatoren forhin- drer det dessuten opphopninger av sveiserester, slik at friksjon og risiko for korrosjon reduseres til et minimum. Resultatet? En støysvak, mer effektiv radiator som varer lenger. De D-formede profilene som har gitt navn til Delta laserline er ikke bare tiltalende, de forbedrer også ytelsen med opptil ti prosent sammenliknet med konvensjonell design.

Viktigst av alt er at Delta-serien gir deg akkurat den radiatoren du vil ha, akkurat der du vil ha den. Lang, kort, vertikal eller horisontal – og i den fargen du vil ha. Den passer godt både for oppussingsobjekter og nye prosjekter. I tillegg til at den leveres i 28 faste høyder, kan du få den i en hvilken som helst høyde mellom 300 og 3000 mm.


Radiatortyper: DL2, DL3, DL4, LD5 og DL6
Konstruksjon:  Enligt EN442
Material: Kaldvalset stål EN 10130, EN 10131
Lakkering:

Overflatebehandling utføres i fem trinn:

 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grunnmaling
 • Pulverlakkering med epoxypolyester
 • Herding i ca. 200 °C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016
Trykklasse: 10 bar
Anslutning: 1/2” ISO 228, innergjenge
Kvalitetsnorm: ISO 9001 og ISO 14001
Standardhøyder: 155, 300 - 3 000 mm
Lengder: 1 seksjon = 50 mm
Levering:  5-7 uker 

Typer

Delta radiatorernas konstruktion grundar sig på sektioner. Sektionernas mått och form (mått mm). c/c = H–65 mm.
   2-kanaler      3-kanaler      4-kanaler      5-kanaler          6-kanaler

Anslutning

Delta-radiatorene har fire sidetilkoplinger samt mulighet for tilkopling fra undersiden og oversiden. Tilkoplingstype og -størrelse bør oppgis ved bestilling. For sidetilkoplingene leverer vi plugger og gjengestørrelse i henhold til tabellen til høyre. Gjengene er innergjenger. Tilkoplingene på oversiden og undersiden har 1/2” innergjenger.

Delta-radiatorenes tilkoplingsmuligheter. Legg merke til at det med bunnens og toppens tilkoplingsmerke menes at det finnes retur og tilførsel i to tilliggende seksjoner.

1" Seksjonens innergjenger før bøssing
3/4" Bøssing
1/2" Bøssing eller sveiset blindplugg
3/8" Bøssing eller sveiset blindplugg
Blindplugg Gjenget eller sveiset blindplugg

Grundmodellernas standardtilkopling 10

Deltas tilkoplingstype 10 kan på installasjonsstedet utstyres på fire forskjellige måter: tilkoplingstype 11, 12, 13 og 14. Tilkoplingstype 10 leveres med 1/2” innergjenger i alle fire hjørner samt lufteskrue og plugg.

NB! Disse typene har ikke skjult ventilsystem.

Tilkopling på samme side

Diagonaltilkopling

Øvrige tilkoplinger

Tilkopling i nedre gavl

Tilkopling i øvre gavl

Bunntilkopling

Midttilkopling

Installasjon

Gulvfeste FK

RA, RH2 og RW3080

 

A. Veggfestetype RA/RH2 – for steinvegg

B. Veggfestetype RW3080/RH2 – for platevegg med støtte bak

 • Lengden (L) på RA-festen må oppgis ved bestilling*.
 • Minste avstand fra RH-festestøtten til kanten på radiatoren er 120 mm.
 • Ved montering plasseres RA-festene på ønsket avstand på veggen, og strammes inn først når radiatoren er ferdig montert på veggen.
 • Festene leveres om mulig i samme farge som radiatoren. Radiatorens farge og overflatebehandling bør oppgis ved bestilling.
Festepar: 
RA + RH2 oppe 
RA + RH2 nede
 • Festene leveres om mulig i samme farge som radiatoren. Radiatorens farge og overflatebehandling bør oppgis ved bestilling.

Festepar: 

RW3080 + RH2 oppe 
RW3080 + RH2 nede

C. Festetype FK – gulfeste for radiatorhøyde < 1000 mm

D. Festetype RW3080/RH2/FK – gulvfest for høye radiatorer med veggsikring

E. Veggfestetype RW3080/HS – veggfeste med sveisede braketter

 • Avstanden til vegg er avhengig av installasjonsdimensjonene og av radiatorens raddybde.
 • Festene leveres om mulig i samme farge som radiatoren. Radiatorens farge og overflatebehandling bør oppgis ved bestilling.
 • For høyden 155 mm er bare gulvkonsoller mulige
Feste:
FK gulvfeste
 • Minste avstand fra RH-festestøtten til kanten på radiatoren er 120 mm.
 • Festene leveres om mulig i samme farge som radiatoren. Radiatorens farge og overflatebehandling bør oppgis ved         bestilling.
Festepar: 
RW3080 + RH2 oppe 
FK nede
 • På radiatorens bakside er det sveiset fast braketter for RW-fester.
Festepar:
RW3080 + HS oppe 
RW3080 + HS nede

 

Feste Mål DL2 DL3 DL4 DL5 DL6
A. Kannakointi RA/RH WA
AA
30-50
62-82
30-50
81-101
30-50
100-120
30-50
119-139
30-50
138-158 
B. Kannakointi RW3080/RH2 WA
AA
31/41
63/73
31/41
82/92
31/41
101/111
31/41
120/130
31/41
139/149
D. Kannakointi RW3080/RH2/FK WA
AA
31/41
63/73
3/41
82/92
31/41
101/111
31/41
12/130
 31/41
139/149
E. Kannakointi RW3080/HS WA
AA
15/25
47/57
15/25
66/76
15/25
85/95
15/25
14/114
 15/25
123/133

 

4-6 seksjoner 

7 seksjoner 

 

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

der
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Teknisk brosjyre elektriske radiatorer 07.2019

Delta Laserline – Nippling 2018

Teknisk brosjyre vannbårne radiatorer 10.2018

Drift og ettersyn - Delta Laserline

Purmo Delta Laserline, Delta Twin, Delta Bench & Bar

 

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.

 
View basket