PURMO Kon [KON]

Når rommet er lite, men behovet for effekt er veldig stort, er Kon den riktige løsningen. Denne elegante konvektoren kombinerer liten størrelse med høy effekt. Du kan utnytte rommet effektivt, og likevel nyte den komfortable varmen. Et stort utvalg av ekstra tilbehør bidrar til større variasjonsmuligheter ved innredningen. Konvektorene monteres normalt på steder hvor de er godt synlige, som f.eks. under store vindusflater. Stålkonstruksjonen til Purmo Kon er meget holdbar med harmonisk formgivning. Den integrerte ventilkonstruksjonen tillater svært allsidige rørtilkoplinger.
Konvektorrør: Flate stålrør EN 10130, 2 mm
Konvektorplate: Kaldvalset stål EN 10130
Lakkering:

Overflatebehandling utføres i fem trinn:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Anaforetisk grunnmaling
  • Pulverlakkering med epoxypolyester
  • Herding i ca. 200 °C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  hvit RAL 9016
Trykklasse: 8 bar
Koblingsstørrelse:  bunntilkoplinger, c/c 50 mm, 4 sidetilkoplinger, 1/2" ISO 228
Kvalitetsnorm: ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 142, 214, 286 mm
Lengder: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm
Konvektortyper: KON21 - dobbel konvektor med en konveksjonsribbel
KON22 - dobbel konvektor med to konveksjonsribber
KON33 - trippel konvektor med tre konveksjonsribber
KON34 -  trippel konvektor med fire konveksjonsribber
Konsoller: Veggkonsoll eller gulvkonsoll
Ekstra tilbehør: Ventilinnsats inngår ikke i pakken. Bestilles separat.
Levering:  4 uker 

Konvektortyper

KON 21

Dobbel konvektor med en konveksjonsribbe

KON 22

Dobbel konvektor med to konveksjonsribber

KON 33

Trippel konvektor med tre konveksjonsribber

KON 34

Trippel konvektor med fire konveksjonsribber konvektionsdelar

Anslutning

Standardtilkopling

Sidetilkopling

Venstre – Modell AB / Høyre – Modell FE

Kobling i en side forutsetter bruk av ekstern radiatorkobling eller ventil. KON 21 og KON 22 er vendbare.

NB! Ikke benyttede tilkoplinger plugges.

Bottenanslutning

Vänster – Modell AB / Höger – Modell FE

Bottenanslutning via integrerat koppel förutsätter användning av ventilinsats. Levereras i 2-rörsutförande.

OBS! Ej använda anslutningar proppas!

Serietilkopling

Serietilkopling i en sida

Venstre– Modell ABFE / Venstre – Modell AB

Forutsetter bruk av eksterne radiatorkoblinger eller ventiler. KON 21 og KON 22 er vendbare.

NB! Ikke benyttede tilkoplinger plugges.

Serieanslutning i en sida

Höger – Model FE / Höger – Modell FEAB

OBS! Ej använda anslutningar proppas!

Bunntilkopling

Venstre – Modell ABFE / Venstre – Modell AB

Bunntilkopling via integrert tilkopling forutsetter bruk av ventilinnsats.

NB! Ikke benyttede tilkoplinger plugges.

Bottenanslutning

Höger – Model FE / Höger – Modell FEAB

Endast 2 st konvektorer i följd rekommenderas i samband med serieanslutning.

Diagonaltilkopling

Typ AE = Typ FB

Disse typene leveres uten integrert ventilinnsats, som medfører eksterne ventiler.

NB! Ikke benyttede tilkoplinger plugges.

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

der
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Trykktap og forhåndsinnstilling

Ventilinsats Purmo M30

Ventilinsats PURMO M30 brukes til torørssystem. Ventilinsatsen er utstyrt med o-ringspakning mot radiatoren og montering utføres med skiftenøkkel. Termostat med M30-gjenge kan brukes.

NRF-nr 8266389  

Ventilinsats Purmo RD

Ventilinsatsen PURMO RD brukes som standard i torørssystem. Ventilinsatsen er utstyrt med O-ringspakning mot radiatoren og montering utføres med ringnøkkel, størrelse 21. Termostat av fabrikat Danfoss (RA 2000) kan brukes og innstillingsverdien for ventilinsats PURMO RD er det samme som Danfoss ventil RA-K.

Ventilinsats Purmo RDF

Tilbehør

Kon vægkonsol

Monclac gulvkonsoll

Lufteskrue og blindplugg 1/2"

Touch-up-spray (RAL 9016)

10 ml

Touch-up-farge spray (RAL 9016)

10 ml

Purmo M30

Ventilinsats PURMO M30 brukes til torørssystem. Ventilinsatsen er utstyrt med o-ringspakning mot radiatoren og montering utføres med skiftenøkkel. Termostat med M30-gjenge kan brukes.

Purmo RD

Ventilinsatsen PURMO RD brukes som standard i torørssystem. Ventilinsatsen er utstyrt med O-ringspakning mot radiatoren og montering utføres med ringnøkkel, størrelse 21. Termostat av fabrikat Danfoss (RA 2000) kan brukes og innstillingsverdien for ventilinsats PURMO RD er det samme som Danfoss ventil RA-K.

Purmo RDF

Installasjon

Veggkonsoller for type 21 og 22

Vendbare modeller. Anslutningarnas placering i sida och botten.

Gulvkonsoller


 

 

Golvkonsoler finns till alla modeller.  
Vi rekommenderar att man alltid använder golvkonsoler till typerna 33 och 34.

For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, OG for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

Teknisk brosjyre vannbårne radiatorer 10.2018

Drift og ettersyn - Purmo Kon

Ytelseserklæring – vannbårne

 

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.

 
View basket