Produktkvalitet

Alle Purmo radiatorer oppfyller kravene til strengeste kvalitetsstandarder og de har blitt tildelt en rekke kvalitets- og godkjenningsmerker

Materialer

Alle råmaterialer og komponenter som inngår i Purmos produkter har blitt valgt med ytterste omhu, og ingenting som har med våre produkters varmeavgivelsesegenskaper, design eller innstillingsmuligheter er tilfeldig. Purmos stålplateradiatorer er produsert av kaldvalset FePO1-stålplate som oppfyller kravene i EN 10130 og EN 10131. Dette garanterer at brukerne får de beste varmeløsningene som markedet har å by på.

Virksomhetssystemer

Alle ansatte i vår bedrift har ansvar for kvaliteten på eget arbeid, mens toppledelsen har ansvar for at de nødvendige ressursene tas i bruk for å nå de fastsatte kvalitets- og miljømålene. Rettig Värme Ab`s kvalitets- og miljøsystemer oppfyller kravene i ISO 9001 og ISO 14001 (Inspecta sertifisering).

Varmeavgivelse

Purmos radiatorer trenger veldig lite vann for å sikre kontrollert oppvarming og varmeproduksjon. Kombinasjonen av liten vannmengde og stor konveksjonsoverflate er ensbetydende med økonomisk varmeproduksjon. I Purmos radiatorer er vertikale og horisontale vannkanaler plassert svært nøyaktig, noe som garanterer ideell fordeling av vannet og gjør varmeoverføringen mer effektiv. Varmeavgivelsen til alle Purmo produkter oppfyller kravene i EN 442.

10 års garanti

Vi stoler fullt og helt på våre radiatorer. Derfor er vi en av få aktører i vår bransje som tør gi 10 års garanti ved material- og produksjonsfeil. Garanti av elektriske komponenter gjelder i 2 år. Mest sannsynlig behøver du aldri ta kontakt med oss i garantiøyemed, noe som naturligvis er bare fint for deg!

Trygghet

Alle Purmo varmeapparater oppfyller både sikkerhetskravene som er nødvendige for å få tildelt CE-merking og de nasjonale sikkerhetskravene i forskjellige markedsområder. Purmos varmeovner har lav overflatetemperatur og de produserer jevn varme. Overflatetemperaturen er dimensjonert etter forskriftene, og på noen varmeovner kan man selv regulere overflatetemperaturen til et lavere nivå opptil maks. 60 °C. De fleste elektriske termostatene er også utstyrt med barnelås.

Bedriftens politikk

  • Fornøyde kunder
  • Motiverte og serviceinnstilt personal
  • Lønnsomhet
  • Miljøvennlig produksjon

Alle som arbeider i vår bedrift har ansvar for kvaliteten på sitt arbeid, og ledelsen har ansvar for at ressurser til å gjøre ett best mulig arbeid er tilgjengelig.

View basket