Logistikk

Pakking

Hver radiator / håndkletørker er beskyttet fra fabrikk med EPS, bølgepapp og/eller innpakning. De vannburne radiatorene er pakket i krympefilm på fabrikken. Hver radiator er beskyttet ved hjelp av hjørnebeskyttelse inne i krympeplast. Vær oppmerksom på at plastpluggene satt inn i terminalene må erstattes med metall plugger eller luft skrue for montering.

Lastbæreren (pall) er spesielt utviklet for å beskytte radiator- / håndklestativ under lagring og transport. På emballasjen er en etikett som beskriver hva den inneholder, samt såkalt "glass merke" hvor hver transportør ser at varene skal håndteres med forsiktighet.

Transport

Radiatorene må transporteres i lukkede vogner. Radiatorpaller eller individuelle radiatorer skal være sikret slik at de ikke kan bevege seg under transport. Når lasting og lossing for å være sikker på at ikke skader målet overflaten av radiatorene. Vi må ikke kaste radiatorene.

Lagring

Radiatorene må lagres på et tørt sted, og de må ikke være i kontakt med etsende stoffer. De bør lagres pakkes på paller, og radiatorene fjernes fra pallen skal lagres stående. Radiatorene skal ikke lagres utendørs - ikke engang om de er dekket med plast eller presenning.

View basket