Spar energi

Se hvordan du kan spare energi i boligen din …

Villa og rekkehus

Elektrisk oppvarming i små hus

Elektrisk oppvarming er den vanligste måten å oppvarme et hus på, og de fleste norske boliger er elektrisk oppvarmet. På grunn av dette kommer huset ofte med gamle elektriske ovner fra husbyggnadsåret.

I og med oljekrisen på 70-tallet ble det vanlig å installere elektrisk oppvarming i hus og leiligheter. Den første generasjonen el-radiatorer hadde en bi-metalltermostat som styrte temperaturen svært uregelmessig med en hysterese på opp til 6 grader. I dag finnes det oljefylte el-radiatorer av en ny generasjon på markedet. Ifølge de undersøkelser Purmo har foretatt sammen med eksterne partnere, kan du spare opp til 20 % på strømregningen ved å erstatte gamle radiatorer med nye, moderne el-radiatorer med elektronisk termostat. Nøyaktigheten på en Purmo Yali Digital oljefylt el-radiator med elektronisk termostat er bedre enn +/- 0,15 grader. I dagens bygninger med god isolering kan du meget godt bruke elektrisk oppvarming. Dette er fordi energibehovet per kvadratmeter har falt dramatisk de siste tiårene. Direktevirkende elektrisk oppvarming avgir varme direkte til rommet og koples direkte til strømnettet. Takket være dette er installasjonen svært rimelig. El-radiatorer taper heller ingen varme til bakken (nedover), som for eksempel gulvvarme alltid gjør.

De oljefylte radiatorene kan stilles inn på en lavere overflatetemperatur, noe som betyr at luften ikke blir tørr, og at man også slipper at støv sirkulerer. De oljefylte elradiatorene avgir ingen ubehagelig lukt. Ved å senke temperaturen noen grader om natten kan du spare mye energi. Generelt sett kan man si at for hver grad du senker innetemperaturen under 21 grader, sparer du 5 prosent på strømregningen. Moderne radiatorer med elektronisk styring er nettopp slike radiatorer som kan stilles inn for automatisk nattsenking.

Moderne vannradiatorer i lavtemperatursystemet

Purmos moderne radiatorer er utviklet for lukkede vannbårne varmesystemer, dvs. systemer uten oksygentilgang. Moderne vannradiatorer egner seg godt i forbindelse med rehabilitering av bygninger og blant annet i systemer der varmepumpe er tatt i bruk som en ny varmekilde. Vanlig publikum er ikke klare over dette, og det er mange som påstår at gulvvarme er det eneste og beste alternativet til lavtemperatursystemer. Dette er imidlertid en myte fordi radiatorer fungerer helt ideelt sammen med lavtemperatursystemer. Radiatorene inneholder relativt lite vann og har stor varmeoverflate. Disse egenskapene samlet gjør at radiatorer reagerer raskt samtidig som de er energivennlige.

Moderne radiatorer ser også elegante ut

Radiatorer i lavtemperatursystemer er den mest varme- og kostnadseffektive måten å opprettholde optimal temperatur innendørs. Purmos radiatorer kan brukes ved hvilken som helst temperatur, men de egner seg best med lave temperaturer. Forskningen har vist at lavtemperaturradiatorer varmer opp inneluften til en ideell temperatur akkurat like effektivt som de tradisjonelle radiatorene. I tillegg er de mer økonomiske i bruk fordi de trenger mindre energi for å oppnå og opprettholde ønsket temperatur. Lurer du på hva gulvvarme koster sammenlignet med radiatoroppvarming? Purmo har undersøkt dette i samarbeid med sine forretningspartnere, og resultatene viser at driftsutgiftene ved bruk av radiator-varmepumpe-kombinasjonen er opptil -15 % lavere. Det viktigste er korrekt dimensjonering av radiatorbehovet. En mindre radiator krever høyere temperatur enn en større radiator, slik at størrelsen på radiator påvirker i stor grad systemets kostnadseffektivitet. Mange mennesker tar i bruk en varmepumpe uten ordentlig dimensjonering og uten samtidig å investere i moderne radiatorer. Dette kan føre til at varmepumpesystemet ikke er lønnsomt.

I dag kan man velge mellom mange forskjellige alternative varmesystemer for private hjem, eksempelvis elegante panelovner med stilren design. Man kan også innrede ved hjelp av varme, og derfor er det mange som eksperimenterer ved å dekorere sitt kjøkken med designradiator eller en morsom håndkletørker i baderommet.

Passivhus

Det er ikke uvanlig at lavenergihus har problemer med kaldras og gulvtrekk. Men riktig bruk av energi gir både lavt energiforbruk og god komfort. Nye observasjoner viser at installasjon av små el-radiatorer kan gi god komfort i passivhus – uten at energiforbruket øker.

Luftvarme fra varmepatronene i konvensjonelle passivhus er ikke tilstrekkelig til å motvirke kaldras fra den nedadrettede luftstrømmen som dannes selv med treglassvinduer. Men konveksjon fra veggmonterte oljefylte el-radiatorer gir med sin oppstrøms varme et ekstra poeng når det gjelder fordelingen av varmen i et rom.

Oljefylte el-radiatorer med lav effekt på 200–300 W fungerer godt som tilleggsoppvarming i passivhus. Mindre varmekilder i form av radiatorer gir en mer jevnt fordelt temperatur både gjennom stråling og ved konveksjon. Radiatorvarmen via konveksjon gir en oppadgående varmestrøm som raskt formidler varmen til alle overflater i rommet.

Passivhus er i realiteten hus som blir luftoppvarmet via varmepatroner, noe som gjør at disse rent byggfysikalsk ikke alltid fungerer som forutsatt. Når el-radiatorene slås på, forbedres gulvtemperaturen. Dessuten vil beboeren sette pris på å kunne endre temperaturen i ulike rom, noe som ikke er mulig med luftvarme.

Fritidshus

De fleste fritidshus oppvarmes med direktevirkende elektrisitet. Eldre elementer som vekselvis er svært varme og kalde, har mest sannsynlig en bi-metalltermostat. Vil du ha jevnere temperatur og muligheten til å spare opp til 20 % på strømregningen, kan disse elementene med fordel skiftes ut med nye, moderne oljefylte el-radiatorer.

Fjernstyr elementene med et styringssystem

Med det nye styringssystemet Touch E3 fra LVI styrer man enkelt Yali-radiatorene Digital, Parada og Ramo. Touch E3 bidrar til å senke oppvarmingskostnadene gjennom enkel styring av varmen i fritidshuset. Det betyr at du kan holde en lavere innetemperatur når du er borte, men samtidig ha perfekt varmekomfort når du kommer tilbake. En annen finesse er at du via styringssystemet Touch E3 kan se energiforbruket for hvert rom eller sone. Med appen CleverTouch kan du heve og senke innetemperaturen direkte fra smarttelefonen.

Oppvarmingen står for om lag 80 til 90 % av husets energiforbruk. Det er flere måter man kan redusere oppvarmingskostnadene i fritidshuset. Den enkleste måten å redusere kostnadene er å etterisolere og tette dører og vinduer.

For å holde fukt og frostskader borte i løpet av vinteren anbefales det at radiatorene holder et nivå på omtrent 10 grader. De fleste av LVIs el-radiatorer har en særskilt frostvaktinnstilling. Ved hjelp av denne holdes temperaturen på rundt 7 grader. Hver grads varme tilsvarer om lag 1000 kWh per grad. En varmepumpe kan også være et nyttig supplement om vinteren.

Fritidshus

View basket