Sertifikat

Euronorm 442

Purmo radiatoreffekten er godkjent i henhold til EN 442. De er registrert og møte alle de sentrale godkjenninger. Teksten på radiatoren nedre kant annonsere produsent, produksjonslandet, radiatortype, registreringsnummer, trykklasse samt produksjon og tid. Alle Purmo radiatorer og konvektorer er CE-merkte.

EN 442 standarden består av 3 ulike hovedområder:

  • EN 442-1 Tekniske krav og spesifikasjoner
  • EN 442-2 Test- og målemetoder
  • EN 442-3 3. Utvärdering av överensstämmelse med krav

EN 442 standarden brukes som kriterie for international typegodkjennelse. Typegodkjennelse og kontinuerlig produktutvikling forsikrer at kriteriene blir oppfylte. Alle Purmo produkter oppfyller EN 442 kravene.

 

View basket