• Jobb smartere
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer

Tips for installasjon av Vido S2 viftekonvektor

Viftekonvektoren Vido S2 blir i økende grad installert i både nybygg og renoveringsprosjekter. Kompatibiliteten med varmtvannsberedere samt varmepumper og de mange installasjonsalternativene gjør Vido S2 til en populær løsning. For å sikre at installasjonen av Vido S2 viftekonvektor går så smidig som mulig, deler vi her noen raske tips basert på stilte spørsmål fra installatører.
Tips for installasjon av Vido S2 viftekonvektor

1. Vido S2 viftekonvektor og rør

Viftekonvektoren Vido S2 drives med en delta t (Δt) mellom 5 og 7 K. Dette skaper et høyere strømningsvolum og betyr at rørnettets egnethet må kontrolleres i tilfelle et renoveringsprosjekt.

Vi anbefaler å bruke fleksible rør til den vannbårne tilkoblingen. Hvis det finnes eksisterende rør som kommer opp fra gulvet, kan du vurdere å bruke rørdekslene som er tilgjengelige som separat tilbehør.

2. Vido S2 viftekonvektor tilkoblinger

Det kan være nyttig å merke seg at alle elektriske tilkoblinger finnes på høyre side av viftekonvektoren og alle vannbårne tilkoblinger på venstre side som standard.

En 230V elektrisk tilkobling må utføres av en faglært elektriker i samsvar med nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner. Viftekonvektor Vido S2 må også jordes under installasjonen.

3. Vido S2 viftekonvektor for lave strømningstemperaturer

Viftekonvektoren Vido S2 kan brukes med strømningstemperaturer fra 30°C til maksimalt 80°C. Den fungerer imidlertid best i kombinasjon med en varmepumpe eller kondenserende varmtvannsbereder ved strømningstemperaturer mellom 30°C og 45°C. Når temperaturen faller under 40°C, er vifteradiatoren med spole betydelig mer effektiv enn standard panelradiatorer eller til og med vifteassisterte radiatorer. Dette er takket være kombinasjonen av lavt vanninnhold og en spesialdesignet aksialvifte som gjør at viftekonvektoren kan svare raskt på variasjoner i romtemperaturen.

I varmemodus anbefaler vi en minimum turledningstemperatur på 30°C. I kjølemodus tillater vifteradiatoren et temperaturområde mellom 5°C og ca 20°C, avhengig av brukerens behov.

4. Vido S2 viftekonvektor i varme- og/eller kjølemodus

Viftekonvektoren Vido S2 er konstruert for å gi behagelig varme midt på vinteren og en kjølig bris på sommeren. Hvis både oppvarming og kjøling brukes, er det viktig å også installere et kondensavløp. I så fall må du å montere avløpet med en vannlås som luktfelle. Hvis kondensfri eller tørr kjøling implementeres, anbefales ekstern duggpunktovervåking. I dette tilfellet er kjøleeffekten lavere.

5. Tilbehør for Vido S2 viftekonvektor

Viftekonvektoren Vido S2 leveres med styreenhet, strømnings- og returventil. Tilbehør som fjernkontrollpanel, stativkonsoller, deksler osv er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Annet installasjonstilbehør som strømkabler og styrekabler for fjernstyring må leveres av installatøren. For Vido S2 Auto anbefaler vi for eksempel en 230V strømledning med 3 kjerner for strømførende, nøytral og jordet tilkobling og en styrekabel til viftekonvektoren. Dette gjør det mulig å implementere alle alternativer (varmekontakt / kjølekontakt / utløserkontakt). Det er også mulig å koble både strøm og styring fra Vido S2 til Vido S2. En 0-10 V-versjon er tilgjengelig for bygningsstyringssystemer.

6. Vido S2 viftekonvektor for installasjon i vegg eller tak

Vido S2 viftekonvektor tilbyr mange installasjonsalternativer, inkludert installasjon i vegg eller tak. For enkel integrering av enheten anbefaler vi å bruke tilhørende metallkabinett og kabinettdeksel, som er tilgjengelig som separat tilbehør. Hvis viftekonvektoren plasseres mot veggen, vil fjerning av frontplaten gjøre installasjonen enklere.

7. Styringer for Vido S2 viftekonvektor

Vido S2 er utstyrt med en styreenhet som standard. Hvis viftekonvektoren er montert i taket eller innfelt i veggen eller taket, kan en fjernkontrollenhet installeres på veggen for å sikre enkel tilgang til styringen til enhver tid. I dette tilfellet må det brukes en 4-kjernet serie RS485-strømkabel med et minimum tverrsnitt på 0,35 mm².

Les mer om Vido S2 viftekonvektor