• Bedre integrering
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer
  • Vannbårne varmeavgivere

Hvorfor en radiatorventilinnsats for reversert strømningsretning ikke er løsningen

I radiatorinstallasjoner med utvekslende tur- og returrør, har en vanlig ventilinnsats en tendens til å produsere hamrende lyder. For å forhindre dette brukes det noen ganger en spesiell ventilinnsats for reversert strømningsretning. Våre eksperter fraråder imidlertid bruk av en slik ventilinnsats, siden den ikke løser tilkoblingsproblemet og reduserer radiatoreffekten med 30–50 %.
Radiatorventilinnsats reversert tur og retur

Radiatorventilinnsatser for reversert strømningsretning

Våre kunderådgiverteam blir noen ganger spurt om hvorfor vi ikke tilbyr en radiatorventilinnsats som muliggjør reversert strømningsretning. Dette har hovedsakelig å gjøre med at et feil hydraulikksystem fører til en redusert varmeeffekt på 30–50 %, avhengig av radiatoren.

«Selv om en radiatorventilinnsats for reversert strømning vanligvis forhindrer slaglydene som ellers oppstår, løser den ikke problemet med feil hydraulikksystem som fører til lavere effekt. Effekttapet er selvsagt ikke synlig eller hørbart, men det betyr at kundene ikke får full valuta for pengene. For å unngå dette anbefaler vi å bruke et avlederstykke [som vist på bildet ovenfor]», sier Marc Riesener, teknisk kunderådgiver hos Purmo.

Krzysztof Kamycki, Product Director Valves, Controls and Connectivity hos Purmo Group, er enig: «Å skifte ventilen ville ikke vært tilstrekkelig siden denne konstruksjonen ikke tillater radiatoren å utnytte kraften fullt ut. Tverrkoblingen på undersiden av radiatoren gjør det. Spesielt i varmesystemer med lav temperatur, som blir stadig vanligere, er det enda viktigere å bruke riktig løsning. Hvis tur- og returrørene byttes her og problemet med effekttap ignoreres, blir effekten enda større, og systemet vil ha enda større problemer med å skape ønsket romtemperatur.»

Hvis du har flere spørsmål om dette temaet eller ønsker ekspertråd til prosjektet/prosjektene dine, er du velkommen til å kontakte våre rådgiverteam. De hjelper deg gjerne.

Kontakt oss