Latvija
Mājas lapa

Autortiesības

Autortiesības

Oy Rettig Ab un tās meitas uzņēmumi uztur šīs lappuses ("Mājaslapa") reklāmai un sakaru uzturēšanai. Lappušu pieejamība un to lietošanas kārtība aprakstīti Noteikumos un nosacījumos, kuri atbilst visiem spēkā esošajiem likumiem. Ja Jūs apskatāt un izmantojat Mājaslapu, tad Jūs bez ierobežojumiem un izņēmumiem piekrītat tālāk minētajiem Noteikumiem un nosacījumiem.

  1. Uz visiem materiāliem tiek attiecināta autortiesību aizsardzība, ja par to nav teikts citādi. Lappušu materiālu nav atļauts izmantot citādā veidā kā vien šajos Noteikumos un nosacījumos  atļautajā kārtībā un lappušu tekstos minētajā veidā.
  2. Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators  neuzņemas atbildību par vīrusiem un citiem Jūsu datoru vai citu īpašumu bojājumiem pēc mājaslapu apskatīšanas un izmantošanas, kā arī pēc tekstu lejupielādes no tām, ieskaitot, piem., datus, tekstus, attēlus, videoierakstus un audioierakstus u.tml.
  3. Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators nesniedz garantiju un nepieņem pretenzijas par mājaslapu saturu, tāpat  atsakās no atbildības un pienākumiem atlīdzināt par kļūdām un nepilnībām mājaslapu saturā. Ne Oy Rettig Ab, ne arī kāda cita puse, kas piedalījusies mājaslapu radīšanā un veidošanā, neatbild par tiešajiem, gadījuma rakstura, netiešajiem zaudējumiem vai atlīdzībām, kas varētu rasties mājaslapu atvēršanas, izmantošanas vai Jūsu nespējas izmantot mājaslapas rezultātā.
  4. Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators ir tiesīgs mainīt saturu un datus par precēm jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
  5. Ja Jūs nosūtāt uz mājaslapu ziņas vai datus pa e-pastu vai citā veidā, ieskaitot datus, jautājumus, komentārus, priekšlikumus u. tml., tie netiek uzskatīti un apstrādāti kā nozīmīgi dokumenti un uz tiem netiek attiecinātas autortiesības.  Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators var izmantot atsūtītos vai nodotos materiālus jebkādiem mērķiem, piem., kopēšana, tālāknodošana, publicēšana,  pārsūtīšana u. tml. Turklāt Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators var brīvi izmantot visas idejas, projektus, jaunākās tehnoloģijas un tehniskos risinājumus, ko satur uz mājaslapām atsūtītie materiāli jebkurā veidā, piem., produkta attīstība, izgatavošana un pārdošana, izmantojot minētās ziņas.
  6. Lappušu saturs ir Oy Rettig Ab īpašums, kas tiek izmantots ar tā atļauju. Jums vai Jūsu pilnvarotajai personai nav tiesību izmantot to, ja šajos Noteikumos nav teikts citādi vai arī   mājaslapā nav dota īpaša atļauja.
  7. Mājaslapā ir aprakstītas preces un pakalpojumi, kas pieejami visās Eiropas valstīs, tomēr var nebūt pieejami Jūsu reģionā vai pilsētā. Tāpēc iesakām uzzināt no SIA Rettig Radiators par konkrētās preces vai pakalpojuma pieejamību Jūsu apvidū. 
  8. Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators neatbild par kādas citas lappuses saturu, uz kuru iespējams pāriet no mūsu mājaslapas. Saišu lietošana ir pilnīgi Jūsu atbildībā. Kaut arī Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators savās lappusēs var piedāvāt pārejas uz citām lappusēm, šis piedāvājums kalpo tikai Jūsu ērtībām un to nevar uzskatīt par šo lappušu īpašnieku vai sponsoru, kā arī satura atbalstīšanu. Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators atsakās no jebkādām garantijām, tiešām vai netiešām, kas attiecas uz šādu lappušu satura pareizību, tiesīgumu, likumību u.c. 
  9. Oy Rettig Ab un SIA Rettig Radiators var izdarīt izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos jebkurā laikā, nenorādot datumu. Sakarā ar to, ka šie Noteikumi un nosacījumi uzliek Jums zināmus pienākumus, mēs rekomendējam, aplūkojot Oy Rettig Ab lappuses, laiku pa laikam lappuses apakšējā malā izmantot saiti Likumi un Preču zīmes, lai iepazītos ar spēkā esošajiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Šie Noteikumi un nosacījumi ir saskaņoti ar Somijas likumiem, neraugoties uz to, ka nav norāžu uz strīdu gadījumu atrisināšanu.

Preču zīmes

Mājaslapas preču zīmes, zīmoli, logo un pakalpojumu zīmes (vienoti "Preču zīmes") ir Oy Rettig Ab vai tā meitas uzņēmumu preču zīmes. Citas mājaslapā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Google Analytics

Šī mājas lapa izmanto Google Analytics, tīmekļa lapu analizēšanas pakalpojumu, ko sniedz Google, Inc ("Google"). Google Analytics izmanto  sīkdatnes ("cookies") - teksta failus, kas  atrodas jūsu datorā, lai palīdzētu tīmekļa vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Sīkdatnes ģenerētā  informācija (ieskaitot jūsu IP adresi)  par tīmekļa vietnes izmantošanu tiks nosūtīta un uzglabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmanto šo informāciju, lai novērtētu jūsu tīmekļa vietņu lietojumu, apkopotu ziņojumus par mājas lapas aktivitātēm tīmekļa vietņu operatoriem un sniedz citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu. Google var arī nodot šo informāciju trešām personām, ja nepieciešamība to darīt ir noteikta ar likumu, vai ja šīs trešās personas apstrādā informāciju par Google vārdā. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem datiem, kas ir Google. Jūs varat atteikties izmantot sīkdatnes, izvēloties attiecīgus iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka, tādejādi jūs nevarēsit izmantot pilnu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Izmantojot šo interneta lapu, jūs piekrītat jūsu datu apstrādei  Google tādā veidā un tādos nolūkos, kas izklāstīti iepriekš