Suomi
Purmo – Radiaattorit ja lämmitysratkaisut

Tietosuojaperiaatteet ja käyttöehdot

Tietosuojaperiaatteet ja käyttöehdot

Tätä verkkosivustoa ylläpitävät Rettig Lämpö Oy sekä sen konserniyhtiö ja siihen sidossuhteessa olevat yhtiöt (”Rettig ICC-konserni”). Tässä sivustossa on tietoja Rettig ICC -konsernin käyttöehdoista ja siitä, miten konserni käsittelee henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joita yksinään tai yhdessä muiden tietojen kanssa voidaan käyttää tietyn henkilön tunnistamiseen, tavoittamiseen tai paikallistamiseen tai yksilön tunnistamiseen. Lue nämä tietosuojaperiaatteet ja käyttöehdot saadaksesi selkeän käsityksen siitä, miten keräämme, käytämme, suojaamme tai muulla tavoin käsittelemme henkilötietojasi.

1. Henkilötietojen säilytys ja käsittely

Rettig ICC -konserni voi säilyttää henkilötietoja CRM- (Customer Relationship Management), ERP- (Enterprise Resource Planning) ja markkinointijärjestelmissään (yhdessä ”Järjestelmät”). Tiedot voivat sisältää nimen, aseman, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja yritystietoja. Myös Google Analytics -ohjelma voi kerätä tietoja, jotka luokitellaan henkilötiedoiksi.

2. Henkilötietojen käyttö

Rettig ICC -konserni käyttää kerättyjä henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta ja nimeä, viestintään, markkinointiin ja myynninedistämiseen.

3. Suostumus yhteydenpitoon ja henkilötietojen säilyttämiseen

Kerättäessä henkilötietoja lomakkeiden kautta kotisivuillamme sinua voidaan pyytää luovuttamaan nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, verkkosivustosi osoite tai muita tietoja. Rettig ICC -konserni kerää myös vastaavia henkilötietoja verkkosivustossa olevien ladattavien oppaiden ja laskentaohjelmien avulla. Kerättäessä henkilötietoja lomakkeiden tai ladattavien oppaiden/ohjelmien kautta henkilön on itse rastitettava kohta, että hän haluaa vastaanottaa meiltä markkinointimateriaalia tai että hän haluaa meidän ottavan häneen yhteyttä (opt-in). Suostumus ja sen päivämäärä voidaan tallentaa automaattisesti Järjestelmiin.

Asianomaisen henkilön kirjallinen suostumuksen (sähköpostitse) hankitaan tietojen Järjestelmiin sisällyttämiseksi hankkii asianomainen henkilö, jos henkilö itse ei ole ilmoittautunut esimerkiksi verkkosivustossa olevan lomakkeen kautta. Henkilötiedot voidaan tuoda Järjestelmiin myös sen henkilön edustaman ammattiroolin ja/tai työnantajan perusteella. Näiden henkilötietojen käsittely voi perustua siihen, että käsittely on välttämätöntä Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevan asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus eli ”GDPR”) 6 artiklan mukaisesti tarkoituksiin, jotka koskevat Rettig ICC -konsernin tai kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja, jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä niitä ja vaadi asiaankuuluvien henkilötietojen suojaamista. Tämän etujen vertailun perusteella henkilötietosi voidaan kerätä suorassa yhteydessä jonkun Rettig ICC -konsernissa olevan kanssa, julkisesti saatavilla olevista lähteistä (esimerkiksi yrityksesi kotisivuilta) tai muista rekistereistä.

Rettig ICC -konsernille antamasi henkilötiedot auttavat meitä kahdella tavalla:

 1. Pystymme henkilöimään kokemuksesi ja toimittamaan sinulle sellaista sisältöä ja sellaisia tuotetarjouksia, jotka kiinnostavat sinua eniten.
 2. Pystymme parantamaan kotisivujamme niin, että niistä voi olla sinulle entistä enemmän hyötyä.

Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Voimme lähettää sinulle sinua kiinnostavia tietoja ja vastata kysymyksiisi.
 • Voimme ottaa sinuun yhteyttä, kun arvelemme sinun hyötyvän valikoimamme tai tarjouksemme muuttumista koskevista tiedoista.

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Rettig ICC -konserni käy läpi järjestelmissä olevat henkilötiedot säännöllisesti. Päivitämme ja korjaamme tietoja omasta aloitteestamme, ja poistamme tiedot henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet meille, etteivät he halua enää ottaa vastaan markkinointiviestejämme. Ei-aktiivisten henkilöiden tiedot poistetaan Rettig ICC -konsernin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, vaikka henkilö ei ole ilmoittanut meille, että hän haluaa henkilötietonsa poistettavan.

Voit milloin tahansa keskeyttää sähköpostiviestiemme tilauksen poistamalla sähköpostiviestien lähettämistä koskevan valinnan (”unsubscribe”).

5. Suojautuminen tietomurrolta

Rettig ICC -konsernin keräämät henkilötiedot tallennetaan varmennettuihin verkkoihin, ja ne ovat käytettävissä vain rajalliselle määrälle henkilöitä, joilla on henkilökohtainen pääsy Järjestelmiin. Näillä henkilöillä on velvollisuus pitää henkilötiedot luottamuksellisina. Jos henkilötietoja vuotaa ulos, Rettig ICC -konsernilla on velvollisuus raportoida asiasta 72 tunnin kuluessa asianomaisille tietosuojaviranomaisille Rettig ICC -konsernin tietosuojaperiaatteiden ja GDPR:n 33 artiklan mukaisesti.

Emme myy henkilötietojasi ulkopuolisille, emmekä vaihda niitä heidän kanssaan.

6. Henkilötietojen tarkistaminen

Rettig ICC -konserni vastaa kohtuullisen ajan kuluessa henkilön kyselyyn siitä, mitä kyseistä henkilöä koskevia henkilötietoja Rettig ICC -konserni on kerännyt Rettig ICC -konsernin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöllä on oikeus tarkistaa henkilötietonsa, korjata virheellisiä tietoja ja poistattaa ne järjestelmistä.

Kaikille Rettig ICC -konsernin työntekijöille on tiedotettu konsernin tietosuojaperiaatteista, ja he ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

7. Google Analytics -ohjelma ja evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkosivusto tai palveluntarjoaja siirtää tietokoneesi kovalevylle verkkoselaimesi kautta (jos sallit sen). Evästeiden ansiosta verkkosivuston tai palveluntarjoajan järjestelmät tunnistavat verkkoselaimesi sekä keräävät ja muistavat tiettyjä tietoja. Käytämme evästeitä esimerkiksi saamaan käsityksen mieltymyksistäsi sen perusteella, miten olet toiminut verkkosivustossa aikaisemmin tai miten toimit siellä nykyisin. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tarjota sinulle entistä parempia palveluja. Käytämme evästeitä myös kokoamaan tietoja esimerkiksi verkkosivustoliikenteestä tai -vuorovaikutuksesta, jotta voimme parantaa käyttäjäkokemuksiasi ja tarjota sinulle entistä parempia työkaluja jatkossa. Voimme käyttää myös luotettavia kolmansia osapuolia tietojen keräämiseen meille. Google Anlayticsin tiedot tallennetaan 50 kuukaudeksi.

Voit valita, haluatko tietokoneesi antavan varoituksen aina, kun eväste lähetetään, tai voit halutessasi poistaa kaikki evästeet käytöstä. Tämä tehdään verkkoselaimen asetuksissa. Koska eri verkkoselaimet toimivat hieman eri tavalla, selvitä verkkoselaimesi ohjevalikosta, miten evästeitä käsitellään omalla selaimellasi.

Jos poistat evästeet käytöstä, jotkin toiminnot, jotka auttavat sinua tekemään verkkosivustokokemuksestasi entistä paremman, saattavat toimia huonommin.

Tämä verkkosivusto käyttää Google, Inc:n (”Google”) tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää ”evästeitä” eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, jotta voidaan analysoida, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Käyttäessäsi verkkosivua (mukaan lukien IP-osoite) tällaisen evästeen luomat tiedot voidaan toimittaa Googlelle, joka voi tallentaa ne palvelimille esimerkiksi Yhdysvalloissa. Google voi käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivun käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivustossa tapahtuvasta toiminnasta sivuston omistavalle taholle ja tarjotakseen muita palveluja verkkosivustossa toimimisen ja Internetin käytön yhteydessä. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki sitä vaatii tai silloin, kun kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen lukuun. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla tietyt asetukset verkkoselaimessasi, mutta huomaa, että tällöin et ehkä pysty hyödyntämään verkkosivun toimintoja täysimääräisesti. Käyttämällä tätä verkkosivua hyväksyt sen, että Google käsittelee henkilötietojasi edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

8. Käyttöehdot

Rettig ICC -konserni tarjoaa tämän verkkosivuston (”verkkosivusto”) käyttöön tiedottamista ja viestintää varten. Verkkosivustoon pääsysi ja sen käyttö tapahtuu seuraavien ehtojen ja kaiken sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Siirtymällä verkkosivustoon ja liikkumalla siellä hyväksyt rajoituksetta ja varauksetta jäljempänä olevat ehdot (”ehdot”).

 1. Kaikki verkkosivuston sisältämä materiaali suojataan tekijänoikeuksin, ellei muuta ilmoiteta. Verkkosivuston materiaalia ei saa käyttää muulla tavoin kuin näissä ehdoissa tai verkkosivuston tekstissä ilmoitetulla tavalla.
 2. Rettig ICC -konserni ei vastaa eikä sitä voida asettaa vastuuseen mahdollisista vahingoista tai viruksista, jotka voivat saastuttaa tietotekniset laitteesi tai muun omaisuutesi, sen perusteella, että sinulla on pääsy verkkosivustoon tai käytät sitä tai liikut siellä, tai muun materiaalin kautta, joka on peräisin verkkosivustosta, mukaan lukien tieto, teksti, kuvat, videot tai ääni niihin kuitenkaan rajoittumatta.
 3. Rettig ICC-konserni ei takaa tietoja tai niiden oikeellisuutta, ja se myös nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta, joka koskee mahdollisia virheitä tai puutteita verkkosivuston sisällössä. Rettig ICC-konserni eikä mikään muu osapuoli, joka on mukana luomassa, tuottamassa tai toimittamassa verkkosivustoa, ole vastuussa mistään suorasta, väliaikaisesta, seurauksena johtuvasta, epäsuorasta tai rangaistusluonteisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että sinulla on pääsy verkkosivustoon tai käytät sitä, tai että et pääse verkkosivustoon tai et pysty käyttämään sitä.
 4. Verkkosivustossa olevien tuotteiden toimintoja ja eritelmiä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 5. Kaikki viestintä ja materiaali, joka lähetetään verkkosivustoon sähköpostitse tai muulla tavoin, mukaan lukien kaikki tieto, kysymykset, kommentit, ehdotukset ja vastaavat, ovat julkista materiaalia ja niitä käsitellään julkisena materiaalina, ilman omistusoikeuden suojaa. Rettig ICC -konserni voi käyttää jossakin tarkoituksessa kaikkea materiaalia, minkä lähetät tai laadit, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta asiakashallinta, markkinointi, myynti ja asiakasviestintä. Lisäksi Rettig ICC -konsernilla on vapaus ilman korvausta sinulle käyttää mahdollisia ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita, joita verkkosivustoon lähettämäsi viestintä sisältää riippumatta käytön tarkoituksesta, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi.
 6. Verkkosivustossa näkyvä materiaali on joko Rettig ICC -konsernin omaisuutta tai omistajan luvalla käytettävää materiaalia. Et saa eikä kukaan valtuuttamasi saa käyttää tätä materiaalia, ellei sitä nimenomaisesti sallita näissä ehdoissa tai ellei erityislupaa siihen anneta jossakin muualla sivustossa.
 7. Verkkosivustossa kuvataan tuotteet ja/tai palvelut, joita voidaan ostaa Euroopassa yleisesti, mutta ei välttämättä juuri omassa kotimaassasi tai omalla kotipaikkakunnallasi. Ota sen vuoksi yhteyttä Rettig ICC -konserniin ja kysy, onko tietty tuote tai palvelu sinun saatavillasi.
 8. Rettig ICC -konserni ei vastaa niiden verkkosivustojen sisällöstä, joille sen verkkosivustosta on linkkejä. Jos siirryt linkkien kautta muihin verkkosivustoihin, teet sen täysin omalla vastuullasi. Vaikka verkkosivustossa on linkkejä muihin verkkosivustoihin, ne ovat siellä ainoastaan helpottamassa tiedonhakuasi, eikä niitä tule tulkita verkkosivuston omistajan/sponsorin hyväksymiseksi tai sisällön hyväksymiseksi. Rettig ICC -konserni ei anna mitään takuita, suoraan tai epäsuoraan ilmaistuja, tällaisissa verkkosivustoissa olevien materiaalien tai muiden tietojen täsmällisyydestä, paikkansapitävyydestä, laillisuudesta tai muusta vastaavasta.
 9. Rettig ICC -konserni voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja päivittämällä julkaisun. Aina kun käytät verkkosivustoa, sinun katsotaan hyväksyvän kulloisetkin ehdot ja sitoutuvan noudattamaan niitä.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja niitä tulkitaan sen mukaisesti lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä.

9. Tavaramerkit

Verkkosivustossa esiintyvät tavaramerkit (kuten Purmo), logotyypit ja palvelumerkit (yhdessä ”tavaramerkit”) ovat tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Rettig ICC -konsernille tai joita käytetään verkkosivustossa omistajan luvalla.

Yhteystiedot

Jos sinulla on käyttöehtoihimme tai tietosuojaperiaatteisiimme liittyvää kysyttävää, ota meihin yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Rettig Lämpö Oy
Tupakankatu 16 
68600 Pietarsaari

[email protected]

Puh. +358 (0)6 786 9111