Danmark
Kvalitet

Logistik

Forpakning

Radiatorerne forpakkes i krympefilm allerede på fabrikken. Hver radiator beskyttes ved hjælp af beskyttelseshjørner indenfor krympefilmen. Bemærk at de plastpropper som er monteret i anboringerne skal skiftes til metalpropper eller luftskruer ved montering.

Transport

Radiatorerne bør transporteres i lukkede vogne. Radiatorpallerne eller de enkelte radiatorer bør fastgøres så at de ikke kan bevæge sig under transporten. Ved lastning og losning bør man være opmærksom på ikke at skade radiatorerne. Man må ikke smide med radiatorerne.

Opbevaring

Radiatorerne bør opbevares i et tørt lokale, og de får ikke udsættes for kontakt med vand og fugt. De bør opbevares pakkede på paller, og de radiatorer som tages fra pallen bør opbevares stående. Radiatorerne skal ikke opbevares udendørs - heller ikke selvom de er dækket med plast eller presenning.