Danmark
Certifikater

Kvalitetscertifikat

Indeklima - Dokumentation af luftkvalitet i henhold til DGNB

Byggematerialer kan belaste den indendørs luftkvalitet med kemiske stoffer der afgasser fra byggematerialerne. I den danske udgave af DGNB kriterierne for certificering af bygningers bæredygtighed indgår der krav til luftkvaliteten.

Rettig overholder alle miljøkrav vedr. overnævnte krav, omkring udledning af gasserog skadelige stoffer fra malingen på Rettigs radiatorer.