Sverige
Tilluftsdon

ThermoAir

Tilluftsdon - ThermoAir

ThermoAir tilluftsdon ger frisk värme och ett behagligt inomhusklimat. Tilluftsdonet har utvecklats för att skapa optimal komfort och god luftkvalitet. Air är en dynamisk produkt som kombinerar värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö.

God ventilation i kombination med ett behagligt inomhusklimat, är grunden för hälsa och välbefinnande. om vi inte får tillräcklig mängd frisk luft blir konsekvensen trötthet eller i värsta fall sjukdom. Bristfällig ventilation ökar riskerna för mögelskador och kan förorsaka allergiska besvär. Air kan därför beställas med olika filterkvalitet, F9, F7 eller Grovfilter.

Tilluftsdonet är ett ekonomiskt och välbeprövat sätt att tillämpa frånluftsventilation. Thermopanels radiator, Air tilluftsdon, kanal och filter bildar en helhet, som garanterar ett dragfritt och fungerande friskluftssystem. Donet är skräddarsytt efter Thermopanel radiatorns profil och byggmått, och monteringen sköter du snabbt och enkelt med standard radiatorkonsoler. Ett självklart val till din radiator. Tilluftsdonets funktionella egenskaper är utprövade på provinstitut.

ThermoAir tilluftsdonet monteras mellan en Thermopanel radiator och yttervägg i byggnader med frånluftssystem eller självdragssystem. Ytterväggen förses med ett ytterväggsgaller och en tilluftskanal, genom vilken frisk luft strömmar in. Luften filtreras och värms upp i radiatorn innan den fortsätter in i rummet. Man kan med enkelhet rengöra det tätslutande donet, filtret och kanalen genom att öppna filterluckan på donet. Tilluftsdonet är försett med ett flexibelt regleringsspjäll.

Air tillsammans med en Thermopanel radiator förvärmer uteluften till rumstemperatur och släpper in den i rummet som en luftridå framför fönstret, vilket gör att lufthastigheten i vistelsezonen blir låg och inget kallras uppkommer. Då termostatventilen stänger, sänks radiatorns temperatur. Då börjar radiatorn inducera värme från rummet till radiatorn och den vägen till tilluften. Tilluften är på grund av denna princip, alltid varmare än uteluften under uppvärmningsperioden. Denna effekt är speciellt effektiv när radiatorns värmeyta är stor.

 

+

Typer: AIR11, AIR21, AIR22/33
Extra tillbehör: AIR Telescope 300 eller AIR Telescope 500
Konstruktion: EN 442-1
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i tre faser:

  • Avfettning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Färg: Vit RAL 9016
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Höjder: AIR11, AIR21 och AIR22/33 för radiatorhöjderna 300-600 mm
AIR Telescope 300 för radiatorhöjderna 300-500 mm
AIR Telescope 500 för radiatorhöjderna 300-600 mm
Radiatorernas min. längder: 1 tilluftsdon: Thermopanel 600 mm
2 tilluftsdon: Thermopanel 1 200 mm
3 tilluftsdon: Thermopanel 1 800 mm
Konsler: Monclac standardkonsler
Partikelfilter F9: Filtermedia: Polypropylen och modacrylig fiber
Ram: papp
Partikelfilter F7: Filtermedia: oorganiskt fiber
Ram: papp
Grovfilter: Filtermedia: Polyestercellplast
Tilluftsdon: Konstruktionsmaterial: ABS V0 (Vh-0810+)
Tätningar: thermoplastisk elastomer (tPe) och polyethenskum
Teleskop:

Konstruktionsmaterial: epoxypulverbehandlad stålplåt
Tätningar: Polyethenskum
Luftstyrväggar: Polyethenskum
Sunda Hus: 

Typer

Till PURMO Airs utbud hör 3 olika tilluftsdon samt som extra tillbehör 2 teleskopdelar. Teleskopdelen används då man vill att luftintaget ska ske från radiatorns övre sida. Teleskopmodellen finns i två olika höjder.

PURMO Air tilluftsdon fungerar tillsammans med radiatortyperna 11, 21, 22 och 33.


Anslutning

Purmo Air anslutningsmått

Typerna: AIR11, AIR21, AIR22/33 för radiatortyperna 11, 21, 22 och 33. Måtten i mm.


Purmo Air + Telescope anslutningsmått

Typerna: AR11, AIR21, AIR22/33 + teleskopdelen för radiatortyperna 11, 21, 22 och 33. Måtten i mm. 

 

Effektberäkning

Effektberäkning

Genväg till effektberäkning.


Dimensionering

Dimensioneringen av PURMO AIR tilluftsdon baserar sig på vanlig effektbehovsräkning med radiatorer och mekanisk frånluftsventilation. Följande faktorer bör beaktas: luftflöde, komfortfaktor, lufttemperatur och tryckfall. Effektbehovet är summan av transmission- och ventilationsförlust.


Luftens referenstemperatur t anger i,ref medeltemperaturen ovanför radiatorn i tillutsdonsystemets insatsområde.


Obs! En egenskap för tilluftsdonet är att temperaturen på den tillförda luften sjunker kortvarigt då radioatortermostaten stängs av.


Tryckfall och luftgenomströmning

För att ventilationen skall fungera korrekt, skall den erforderliga tryckdifferensen, dvs undertrycket, beaktas vid dimensioneringen. Tilluftssystemets tryckfall rekommenderas att ej överstiga 15 Pa.

Eventuellt luftläckage förbi tilluftsdonet skall beaktas vid dimensionering av radiatorena.

Tryckfall för finfilter F7.  

Installation

Purmo AIR

Bruksanvisningar hittar du här.
Purmo AIR Telescope

Tillbehör

F9 – Partikelfilter

Partikelfiltret F9 är mycket effektivt och håller hög avskiljningsförmåga även på atmosfäriska mikropartiklar och allergener. Filtret används i utrymmen med hög partikelavfiltreringsgrad enligt standarden EN 13779-IDA1. Rekommenderas särskilt för personer med lung-, pollen och allergibesvär.

F7 – Partikelfilter

Partikelfiltret F7 är ett effektivt basfilter med lång livslängd. F7 används i utrymmen med partikelavfiltreringsgrad enligt EN 13779-IDA3.


G1 - Grovfilter

Grovfiltret förhindrar insläpp av insekter och större partiklar. Filtret används i utrymmen utan partikelavfiltreringsgrad. filtret är tvättbart i ljummet vatten.

AMA-text

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Purmo Thermopanel AIR tilluftsdon 01/2018 (tryckt version 07/2013)

Effektberäkning – Thermopanel + Air [TP + AIR]

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

Thermopanel 07/2017 (tryckt version 11/2014)

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.