Sverige
Shuntgrupper

TempCo VT

Shuntgrupper - TempCo VT

Vid renovering och planering av ett nytt badrum prioriteras komfort och tilltalande design. En snygg och funktionell radiator ska förse dig med snabb värme och förvärmda och torra handdukar. Men varma fötter och välbefinnande får du bäst med golvvärme. Med TempCo VT anslutningsblock kan du nu enkelt och till en överskådlig kostnad integrera en golvvärmekrets i ett befintligt radiatorvärmesystem. Tack vare TempCo VT anpassar du enkelt temperaturen eftersom regleringen av bägge systemen sköts med endast en ventil. Observera att TempCo VT endast är lämplig för 2-rörssystem.

+
  • TFL Tilloppsflöde
  • RFL Returflöde
  • GKR Golvkrets
  • Värmekälla Radiatorkrets
  • STV Säkerhetstemperaturvakt

Funktionsschema för en kombination av radiatorer (till vänster badrumsradiatorn, som anslutningsblocket monterats på) och golvvärme (till höger) i en gemensam värmekrets med anslutningsblock TempCo VT.

FUNKTION

TempCo VT-anslutningsblocket är ett kranblock som är konstruerat för kombinerad drift av golvvärme med radiatorvärme. Fördelen jämfört med gängse ventiler för begränsning av returtemperatur är att golvvärmen är seriekopplad hydrauliskt med radiatorn. Golvvärmens tilloppstemperatur har då redan reducerats av radiatorn när den når golvet. Vidare möjliggör TempCo VT-anslutningsblocket en enkel hydraulisk utbalansering tack vare seriekopplingen. Du reglerar golvvärmen och radiatorn med en enda vridning på den centrala ventilen. En integrerad säkerhetstemperaturvakt kopplar automatiskt ifrån golvvärmen när temperaturen överstiger 45 °C, utan att radiatorns funktion påverkas.KOMPONENTER OCH TILLBEHÖR

Purmo TempCo VT Vit anslutningsblock

RSK 2410115

Purmo TempCo VT Krom anslutningsblock

RSK 2410117