Sverige
Sektionsradiatorer

Delta laserline [DL]

Sektionsradiatorer - Delta laserline [DL]

Delta är en elegant sektionsradiator som förenar modern byggnadskonst med traditionell uppvärmningsteknik. Lasersvetsning eliminerar praktiskt taget alla svetsfogar och ger en garanterat slät yta. Inuti radiatorn förhindrar lasersvetsningen att rester från svetsningen ansamlas och minskar risken för friktion och korrosion. Resultatet är en tystare, mer effektiv radiator som håller längre. De D-formade profilerna som gett Delta Laserline dess namn är inte bara tilltalande, de förbättrar även prestandan med upp till 10 % jämfört med konventionell design.

Viktigast av allt är att Delta-sortimentet gör det möjligt för dig att få exakt den radiator du vill ha precis där du vill ha den. Lång, kort, lodrät eller vågrät – och i den färg du vill ha. Den passar bra för både renoveringsobjekt och nya projekt. Förutom att den finns i 28 olika höjder kan du som tillval välja mellan 2, 3, 4, 5 eller 6 sektioner, från 300 till 3000 mm höjd och längder från 200 till 2500. 

Delta kan även fås i vinklad och rundad version >>

+

Tillverkning och kvalitet

Delta tillverkas med en speciell laserteknik som gör svetsfogarna i princip helt osynliga. Detta ger bl.a. låg friktion invändigt vilket innebär att vattengenomströmningen i de halvrunda vertikala värmekanalerna blir mycket tyst och effektiv. Delta Laserline är till sina egenskaper en av marknadens mest högklassiga radiatorer.

Mått

Delta Laserline radiatorerna är uppbyggda genom sektioner, som är sammansvetsade med laserteknik. Höjderna varierar mellan 155 och 3000 mm. Vid behov kan vilken exakt höjd som helst fås mellan 300 och 3000 mm. L ängder finns mellan 200 och 2500 mm. Längre radiatorer än så kan levereras i delar som byggs ihop på installationsplatsen. Radiatordjupet , dvs antalet rörkanaler varierar mellan 2 och 6.

Användningsområde

Delta Laserline radiatorerna är ämnade för inomhusutrymmen, där man av arkitektoniska skäl behöver särskilda mått, färger och former på radiatorn. Delta Laserline passar även utmärkt till utrymmen som kräver mycket god hygien och renlighet. Delta Laserline har blivit beviljad bland annat de tyska certifikaten BAGUV och Hygiene. Ytskiktet på radiatorn kräver att den inte utsätts för kontinuerlig hög fuktighetsgrad. Om man vill installera Delta Laserline i utrymmen med hög fuktighet, såsom simhallar m.m., kan radiatorn levereras endera som förzinkad eller som förzinkad och målad. Delta Laserline är ämnad för slutna vattenburna centralvärmesystem, där syre inte kommer in i systemet och inre korrosion på så vis är förhindrad. Värmesystemet får inte heller frysas. Driftstrycket är 10 bar.

Ytbehandling

Delta Laserline radiatorerna ytbehandlas enligt DIN 55900 standardkraven: rengöring, fosfatering, elektroforetisk grundmålning, pulvermålning och ugnshärdning. Detta ger ett mycket gott skydd under normala förhållanden. Standardfärgen är RAL 9016, men även övriga RAL-färger kan fås på beställning.

Värmeavgivningseffekter

Delta Laserlines värmeavgivning är i enlighet med EN 442 standarden. Tabellerna anger nettovikt, vattenvolym samt effektvärden för standardövertemperaturen ΔT 50 K och dimensioneringsövertemperaturen ΔT 32,7 K.

Röranslutning

Delta Laserline radiatorerna kan anslutas på många olika sätt; även genom integrerat koppel (Delta Laserline Ventil), varvid rördragningen blir i det närmaste osynlig.

Specialkonstruktioner

Delta Laserline radiatorerna kan även beställas som böjda och vinklade modeller, t.ex. för bågformade väggar eller hörn.


Radiatortyper: DL2, DL3, DL4, LD5 och DL6
Konstruktion:  Enligt EN442
Material: Kallvalsad stål 1,25/1,5 mm
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grundmålning
 • Pulverlackering med epoxypolyester
 • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 10
Anslutning: 1/2" ISO 228, innergänga
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Standardhöjder: 155, 300 - 3 000 mm
Längder: 1 sektion = 50 mm
Sunda Hus: 
Leveranstid: 5-7 veckor

Typer

Delta radiatorernas konstruktion grundar sig på sektioner. Sektionernas mått och form (mått mm). c/c = H–65 mm.
2-kanaler, 3-kanaler, 4-kanaler, 5-kanaler, 6-kanaler

Anslutning

Delta radiatorn har fyra sidoanslutningar och dessutom anslutningsmöjligheter nedtill och upptill. Vid beställning bör man meddela anslutningstyp och -storlek. För sidoanslutningarna finns proppar och gängstorlek enligt tabellen till höger. Gängorna är innergängor. Anslutningarna upptill och nertill har 1/2" innergänga.

Observera att det med botten- och övre sidornas anslutningsmärke menas att det finns retur och tillopp i två bredvidvarande sektioner.

1" Sektionens innergänga före bussning
3/4" Övergångsnippel
1/2" Övergångsnippel eller svetsad blindpropp
3/8" Övergångsnippel eller svetsad blindpropp
Blindpropp Gängad eller svetsad blindpropp

Grundmodellernas standardanslutning 10

Anslutningstyp 10 levereras med 1/2" innergängor i alla fyra hörn samt luftskruv och en propp.

OBS! Inget dolt ventilarrangemang finns i dessa typer.


Anslutning i samma gavel

Genomflödesanslutning

Specialanslutningar

Ryttaranslutning

Anslutning i övre gavel

Bottenanslutning

Mittanslutning


Installation

Montering

Delta kan monteras endera på väggen eller golvet.

Vid upphängning på vägg används fär de utvalda radiatoryperna den mängd konsoler som behövs. Radiatorn hängs upp med de övre konsolerna och skruvas fast med hjälp av de nedre konsolerna. Golvkonsoler erbjuds för alla effektklassser, men maxhöjden är 1 000 mm. 

Golvkonsol FK

RA, RH2 och RW3080

 

Konsoltyper

C. Konsoltyp FK

D. Konsoltyp RW3080/RH2/FK

E. KonsoltypvRW3080/HS

 

Golvkonsol för radiatorhöjder ≤ 1000 mm

FK -konsolernas rekommendationsmängd:

 • Avståndet till vägg är beroende av radiatorns djup samt installationsmöjligheterna.
 • Konsolerna levereras i samma färg som radiatorn, om möjligt.
 • Vid beställning bör radiatorns färg och ytbehandling uppges. 

Golvkonsol för höga radiatorer (> 1000 mm)

Rekommendationsmängd för RW3080/RH2/FK-konsoller:

 • RH-konsolstödets minimiavstånd från radiatorns kant är 120 mm.
 • Konsolerna levereras i samma färg som radiatorn, om möjligt.
 • Vid beställning bör radiatorns färg och ytbehandling uppges.

Väggkonsol

Rekommendationsmängd RW3080 / HS-konsoler:

 • n = antal sektioner. Antalet HS-konsolhållare (se figur) fastsvetsas symmetriskt enligt vårt rekommenderade antal fixeringspunkter.

 

Konsoltyp Måttuppgifter 2-kanaler 3-kanaler 4-kanaler 5-kanaler 6-kanaler
D. Konsoltyp RW3080/RH2/FK WA
AA
31/41
63/73
3/41
82/92
31/41
101/111
31/41
12/130
 31/41
139/149
E. Konsoltyp RW3080/HS WA
AA
15/25
47/57
15/25
66/76
15/25
85/95
15/25
14/114
 15/25
123/133

4-6 sektioner 

7 sektioner 


 

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

AMA-text

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

Purmo Dekorativa radiatorer 07/2017 (tryckt version 11/2014)

Effektberäkning – Purmo Delta Laserline, Delta Twin, Delta Bench & Bar

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.