Sverige
Golvvärmesystem

Purmo LS

Golvvärmesystem - Purmo LS

GOLVVÄRME MED ENDAST 20 MM BYGGHÖJD

PURMO LS ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER

Vid nybyggnation av hus har idag mer än hälften av den bebodda ytan golvvärme. Golvvärme är osynlig och bekväm för de boende och strålningsvärmen ger en behaglig värmeförnimmelse. Vad som redan är standard i nya byggnader, stötte tidigare på stora problem. I synnerhet vid renovering och modernisering av befintliga byggnader, på grund av den bygghöjd som krävdes.

För att du inte ska behöva ge avkall på din bekvämlighet, erbjuder Purmo renoveringssystem LS Med endast 20-25 mm bygghöjd går det lätt att bygga in Purmo LS i nästan vilken golvkonstruktion som helst.

+

KORT OM PURMO LS

 • Ned till 20 mm bygghöjd – idealisk för eftermontering på befintliga golvkonstruktioner.
 • Beprövat golvvärmerör Pe-RT Penta 10 x 1,3 mm.
 • Patenterat infästningssystem för snabb, säker installation
 • Snabb uppvärmning och god reaktionsförmåga
  – värmekomfort
 • Stor kontaktyta ser till att utjämningsmassan ligger fast mot golvet

GOLVVÄRMERÖR

 • Purmo Pe-RT Penta värmerör 10 x 1,3 mm.
 • Bevisad säkerhet gång på gång.
 • Enligt DIN 4729, DIN 4726/DIN EN ISO 15875
 • RSK 2410244

 

10 MM GOLVVÄRMESKENA

 • Möjliggör låg bygghöjd. RSK 2410221

 

MONTERING FÖR PERFEKTA RESULTAT

Renoveringssystemet Purmo LS kompletterar många beprövade golvvärmeanläggningar från Purmo med ett system som är idealiskt för eftermontering i befintliga byggnader.

Tack vare den mycket flexibla golvvärmeröret Pe-RT Penta 10x1,3 mm går det att belägga även utrymmen som vanligvis inte lämpar sig för golvvärme. Sedan en fiberförstärkt utjämningsmassa lagts på med en rörövertäckning på 5-10 mm, kan ytan beträdas efter en väntetid på bara 2-24 timmar (beroende på fabrikat av utjämningsmassa).

Den maximala värmekretslängden för 10x1,3 mm Pe-RT Penta golvvärmerör uppgår, beroende av värmeeffekt på upp till 60 m. Dessa räcker för ca 9 m² per värmekrets vid ett installationsavstånd på c/c 150 mm. Anslutningen av Purmo LS systemet till uppvärmningssystemet sker antingen som via golvvärmefördelare eller via en Purmo Shunt MiniMix eller en Tempco VT ventil.