Sverige
Panelradiatorer

PURMO Ventil Compact [CV, FCV, RCV]

Panelradiatorer - PURMO Ventil Compact [CV, FCV, RCV]

Ventil Compact är en klassisk panelradiator. En verklig kvalitetsradiator med mycket hög finish. Denna radiator har integrerad ventil som standard. PURMO Ventil Compact levereras med monterade sidoplåtar, toppgaller och har tre olika frontpaneler – Standard, Plan och Ramo. Alla PURMO radiatorer är ämnade för slutna vattenburna
värmesystem.
+
Radiatortyper: Ventil Compact Höjden 200 mm: typer 21, 22, 33 och 44 (CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV).
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grundmålning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900.
Färg:  Vit RAL 9016.
Tryckklass: PN 10
Standardanslutning: ABCD, DN 15
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Höjder: 200 mm
Antal konsoler: 400-1600 mm 2 st
1800-3000 mm 3 st
Leveranstid: 1-4 veckor
Längder: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Typer

Ventil Compact Höjden 200 mm – 21, 22, 33 och 44 (CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV).

Typer CV/FCV/RCV 21

Typer CV/FCV/RCV 22

Typer CV/FCV/RCV 33

Typer CV/FCV/RCV 44

FCV/RCV +2 mm, FFCV/RRCV +4 mm

CV Traditionell front

FCV/FFCV Plan front

RCV/RRCV Ramo front

Anslutning

Ventil Compact Höjden 200 mm

Bottenanslutning

Det integrerade ventilkopplet stuksvetsas fast på radiatorn vid tillverkningen. Ventilkopplets övre del utrustas med PURMO M30, PURMO RD eller PURMO RDF ventilinsats. Ventilkopplets undre del har invändig gänga 1/2” på tillopp och retur. Tack vare det integrerade kopplet kan radiatorn anslutas underifrån. Högeranslutning är standard men det går även att beställa med vänsteranslutning (typ 33). Typerna 21, 22 och 44 är vändbara.

Sidoanslutning

Sidoanslutning förutsätter användning av externt radiatorkoppel eller ventil. Vid sidoanslutning pluggas bottenanslutningarna.

Diagonalanslutning

Diagonalanslutning förutsätter användning av extern ventil. Vid diagonalanslutning pluggas bottenanslutningarna.

Serieanslutning

Serieanslutning förutsätter användning av externa ventiler. Vid serieanslutning pluggas bottenanslutningarna.

Observera! Röranslutningen bör vara enligt bilderna. Annan anslutning förorsakar en minskning av radiatoreffekten. Om bottenanslutningarna skall pluggas måste en extra 1/2" blindpropp beställas, ingår ej i pris.

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

Ventil Compact Höjden 200 mm - CV/FCV/FFCV21, CV/FCV/FFCV22, CV/FCV/FFCV33 och CV/FCV/FFCV44.

FCV/RCV + 2 mm
FFCV/RRCV + 4 m
OBS! FFCV/RRCV kan endast monteras med golvkonsol.

C/C = Radiatorns höjd minus 50 mm.

Installationsanvisning

Insatser med R1/2" gänga skall dras med 35 Nm.
Luftskruv G 1/2 och radiatorpropp G 1/2 med R1/2" gänga skall dras med 21 Nm.

För åtdragning av ventilinstas M30 används vanligen 19 mm 6-kanthylsa/ringnyckel och för åtdragning av RD och RDF ventilinsatser används 21 mm 12-kanthylsa/ringnyckel.

För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.

Tryckförlust och förinställning

Ventilinsats M30
   
   
 Ventilinsats RD   Ventilinsats RDF
   

Tillbehör

Väggkonsoler (höjden 200 mm)

PURMO Monclac väggkonsol (h. 200). Typerna 21–22 beställs parvis inkl. blindpropp och luftskruv, typerna 33 och 44 beställs styckevis.


Golvkonsoler (höjden 200 mm)

PURMO golvkonsol (h. 200). Packade styckevis. OBS! FFCV/RRCV kan endast monteras med golvkonsol!

400-1600 mm 2 st
1800-3000 mm 3 st

Blindpropp och luftskruv 1/2"

Korrigeringsfärg (RAL 9016)

Extra tillbehör

Designtermostat M30

6-26 grader C, vit/krom. Passar till alla Purmo radiatorer.

Purmo Panelradiatorer 01/2017 (tryckt version 10/2014)

Handbok för radiatorer i lågtempererade värmesystem

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.