Sverige
Mittkopplade radiatorer

PURMO Ventil Compact M [CVM]

Mittkopplade radiatorer - PURMO Ventil Compact M [CVM]

Ventil Compact M är en klassisk panelradiator med mittkoppling och inbyggt ventilarrangemang. Ventil Compact är en verklig kvalitetsradiator med mycket hög finish. Radiatorn levereras med förmonterade sidoplåtar samt toppgaller och har en profilerad front för optimal värmeeffekt. Dess integrerade ventilkoppel möjliggör en snygg och enkel installation.

Nu med ventilinsats Flamingo.

+
Radiatortyper: CVM 11, CVM 21, CVM 22, CVM 33
Konstruktion:  Enligt EN 442-1
Material: Kallvalsat bandstål EN 10130
Ytbehandling: Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg:  Vit RAL 9016. 70 specialfärger finns som tillval.
Tryckklass: PN 10
Standardanslutning: Inbyggt mittkoppel c/c 50, anslutning 1/2” inv
Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 och 14001
Höjder: 300, 400, 500, 600 och 900 mm
Bredder: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 och 3000 mm
Antal konsoler: Bredder: 400-1600 mm (2 st) och 1800-3000 mm (3 st)
Leveransinnehall: Sidoplåtar, toppgaller, integrerat koppel, M28x1,5 ventilinsats FVI, luftskruv, blindplugg och konsoler.

Typer

Till PURMO Ventil Compact urvalet hör 4 olika typer: CVM11, CCVM21, CVM22, CVM33. Mått (mm).

Typer 11

Typer 21

Typer 22

Typer 33

Anslutning

Det integrerade ventilkopplet svetsas fast på radiatorn vid tillverkningen. Ventilkopplets övre del utrustas med FVI ventilinsats M28x1,5. Ventilkopplets undre del har invändig gänga 1/2” på tillopp och retur. Termostatventilen är alltid monterad på höger sida.

 

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

Produktetiketten ska vara vänd mot väggen vid montering, förutom typ 33, där etiketten är vänd utåt. Installationen kan även göras med golvkonsoler (se tillbehör).

 

 • Insats som klarar lågflöde ner till 5 l/h
 • Samma avsättningsmått från vägg (Unikt)
 • Både som plan front och som standard

 

Tillbehör

Monclac-väggkonsol

 

Termostat MMA Evosense

Finns i vitt och svart med M28x1,5 gänga.

RSK: 4806737
RSK: 4806743
RSK: 4806792

Blindpropp och luftskruv 1/2"

 

 

Korrigeringsfärg (RAL 9016)

AMA-text

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Purmo Typ Ventil Compact M

Fabrikat Purmo typ Ventil Compact M. Tryckklass PN10. Försedd med sidoplåtar och toppgaller. Kulör Vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och omfattande låsbara Monclac väggkonsoler. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

C XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (cm)

Kompletterande text

  • Förses med MMA-koppel
  • Förses med TA-koppel
  • Förses med Danfoss-koppel
  • Förses med M30 designtermostat

Tillbehör panelradiatorer

  • Golvkonsoler
  • Låsbyglar för offentliga lokaler
  • Tilluftsdon Purmo Air
  • Handduksstång

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Handbok för radiatorer i lågtempererade värmesystem

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.