Sverige
Golvvärmesystem

Purmo EpsJet

Golvvärmesystem - Purmo EpsJet

Purmo EpsJet Combi 30 mm

Purmo EpsJet Combi är en spårad isolerskiva för plåtar och golvvärmerör som förläggs c/c 200 och är avsedd för flytande förläggning på bärande underlag och finns i tjockleken 30 mm. EpsJet Combi fungerar som både vanlig skiva och vändskiva. 

Med bärande underlag menas ett spånskivegolv lagt på ett regelavstånd på minst c/c 600 mm eller betonggolv, Maximal nivåskillnad på undergolvet får vara 1-2 mm per meter. Till Purmo EpsJet används Purmo AluJet plåtar och 17 mm Pe-RT Penta rör. Åtgången av plåtar är ca 4,2 plåtar per m² och rör ca 5,5 m per m². Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen.

+

Trä/Laminat

Vid övergolv av typen laminat- eller parkettgolv maste de ha en tjocklek pa minst 9 mm. Täck golvvarmen med åldersbeständig plastfolie. Övergolvet läggs tvärs golvvärmerörens riktning. Följ golvleverantörens anvisningar.

Keramiska

När övergolv av typen klinker skall förlaggas i ett torrt utrymme krävs ett dubbelt lager med 2 stycken 13 mm gipsskivor. Gipsskivorna förläggs sa att det blir en förskjutning mellan skarvarna och limmas med ett erfoderligt lim.

Plastmatta

Vid övergolv av typen plastmatta skall en åldersbeständig plastfolie täcka golvvärmen. Ovan plastfolien monteras sedan en minst 12 mm tjock spånplatta och därefter plastmattan.

Våtutrymmen

Vid våtutrymmen rekommenderas att en åldersbeständig plastfolie täcker golvvärmen och därefter en armering och minst 45 mm pågjutning. Applicera sedan tätskikt och var noga med att följa branschstandard vad galler våtrumsinstallationer.

Börja med att lägga ut vändskivorna där vändningarna enligt golvvärmeritningen skall vara, se till att lämna en viss rörelsemån mot väggar ca 5 mm. Behöver skivorna delas använd sticksåg. Se hela tiden till att hålla rörspår och plåtar rena från smuts. Lägg sedan ut de spårade skivorna tänk även här på att lämna rörelsemån mot väggar. Placera sedan ut värmefördelningsplåtarna Purmo ALUJET använd knäckanvisningarna på plåtarna om de behöver längdanpassas. Var noga att täcka skarvar mellan spårskivor och lämna minst 10 mm mellan plåtarna, dock ej i vändskivor där plåtarna förläggs kant i kant med spårskivan. Om det behöver göras extra spår i vändskivor för eventuell matning, så kan detta göras med en kniv.

Sedan påbörjas utläggningen av rör, börja alltid med att förlägga tilloppsledningen från fördelaren och försök i möjligaste mån förlägga tilloppsledningen längs ytterväggar där det är möjligt. Var noga med att rören snäpper fast och ligger ordentligt nere i spåren. Rören får under inga omständigheter tangera ovanliggande ytskikt. Se till att dokumentera/märka upp vilka rör som betjänar vad i system för att underlätta injustering och följ instruktion för provtryckning, avluftning och injustering innan övergolvet lägges.

   

 

SYSTEMKOMPONENTER OCH TILLBEHÖR

För övrig information vid förläggning av Purmo golvvärme läs: Allmänna anvisningar vid förläggning av Purmo golvvärme.

Purmo EPSJET 30 mm

1200x600x30
RSK 2987855

Purmo Pe-RT Penta

17x2,0 mm 200 m. RSK 2410245
17x2,0 mm 600 m. RSK 2410246

Purmo ALUJET

Åtgång ca 4,2 plåtar per m2
17mm 180 0,5x180x1150
RSK 2410104

Purmo Modul Rörböjsfixtur 17/20 i plast.

RSK 2410057