Sverige
Golvvärme

Shuntgrupper

Golvvärme - Shuntgrupper

Golvvärme är ett lågtempurerat värmesystem som oftast har en mycket lägre framledningstemperatur än till exempel ett radiatorsystem. Detta innebär att om det finns ett system som är kombinerat med golvvärme och radiatorer så skall en shunt installeras.

Shunten har till uppgift att blanda det varmare vattnet som förser radiatorerna med värme med det kallare returvattnet från golvvärmen för att sedan förse golvvärmen med korrekt framledningstemperatur.

I Purmos sortiment finns golvvärmeshuntar som är anpassade för de flesta installationer både små som stora.