Sverige
Golvvärme

Rör

Golvvärme - Rör

KVALITET

Såväl branschfolk som installatörer och byggstandarder, kräver syretäta rör med lång livslängd. Eftersom golvvärmeanläggningar är fast förankrade i byggnaden och en sanering av en sådan anläggning, på grund av till exempel bristande rörkvalitet, i regel medför mycket höga kostnader, måste man redan från början planera för en hög kvalitet på värmerören. Förutom rörens tidsbeständighet, påverkas livslängden också av hur de klarar mekanisk belastning. Såväl i den tuffa och påfrestande byggmiljön som i drift, läggs värmerören från PURMO ut med lång livslängd som mål.

Alla värmerör från PURMO genomgår kvalitetsgranskning från oberoende provningsinstitut. De uppfyller fastslagna normer och regler och erbjuder maximal säkerhet och livslängd, vilket är nödvändigt för en golvvärmeanläggning. Den höga kvaliteten gör det möjligt för oss att erbjuda en 10-årig garanti för PURMO Pe-RT Penta rör.

+
Minsta tillåtna böjningsradie 5xD
Värmeledningsförmåga 0,35 W/mK
Max. driftstemperatur 90 °C, under begränsad tid
100 °C
Max. driftstryck 6 bar
Syregenomsläpplighet < 0,005 g/m³d enligt DIN 4726
Tvärbindningsgrad 77–82 %
Rörens skrovlighet 0,007 mm
Längdutvidgning 0,14 mm/mK
Material Pe-RT Penta
Provningsnorm DIN EN ISO 15875
Certifiering enligt DIN 4726
Garanti 10 år

PE-RT PENTA

Pe-RT Penta -värmerören är tillverkade av tvärbunden polyeten. Rören tillverkas enligt Pont á Mousson-metoden (PAM) vid vilken tvärbindningarna uppnås genom att rören behandlas med ett upphettat saltbad. Detta möjliggör en enastående hög åldersstabilisering och en tvärbindningsgrad på 77–82 %, konstant över hela tvärsnittet.

Värmebehandlingen medför ett lågt E-modulvärde (550 N/mm2), vilket gör rören utomordentligt flexibla, vilket i sin tur möjliggör kall utläggning.

Genom tvärbindningsprocessen med peroxid och värme i kombination med grundmaterialets höga täthet uppnås en tidsbeständighet som vida överskrider kraven för EN 921. Hållfasthetskurvan förväntas inte vika av under 50 år ens vid höga driftstemperaturer.

Denna säkerhetsreserv kan vara en viktig tillgång, bland annat på själva byggarbetsplatsen, där det ofta händer att någon kliver på de redan utlagda rören. Pe-RT Penta uppvisar också en högre värmeledningsförmåga än genomsnittet jämfört med andra material.

SYREDIFFUSION

Pe-RT Penta -värmerören uppfyller kraven enligt DIN 4726 "Plastledningar för varmvattengolvvärme och radiatoranslutningar". Denna standard gäller för plaströr av PP (typ 2), PB och Pe-RT Penta. Det maximalt tillåtna värdet för syregenomsläpplighet enligt DIN 4726 på 0,32 mg/m3d underskrids flera gånger om av Pe-RT Penta-värmerören från PURMO. Detta provas och certifieras också halvårsvis av oberoende provningsinstitut. Överensstämmelsen med kraven i den här normen visas med provnings- och kontrollmärkningen från DIN CERTCO. Pe-RT Penta -värmerören, inklusive skruvkoppling. När syretäta värmerör används krävs inget ytterligare korrosionsskydd enligt DIN 4726. Därigenom kan Pe-RT Penta - och SKR-värmerören från PURMO användas utan behov av extra värmeväxlare eller inhibitorer (korrosionsskydd).

Tryckförluster i golvvärmerören vid olika flöden.

Pe-RT Penta - värmerörens syregenomsläpplighet

RSK Beteckning Ytterdiameter mm Godstjocklek mm Leveranslängd m
2410244 Purmo Pe-RT Penta 10x1,3 10 1 60
2410245 Purmo Pe-RT Penta 17x2,0 17 2 200
2410246 Purmo Pe-RT Penta 17x2,0 17 2 600
2410247 Purmo Pe-RT Penta 20x2,0 20 2 200
2410248 Purmo Pe-RT Penta 20x2,0 20 2 500