Sverige
Golvvärme

Rör

Golvvärme - Rör

Såväl branschfolk som installatörer och byggstandarder, kräver syretäta rör med lång livslängd. Eftersom golvvärmeanläggningar är fast förankrade i byggnaden och en sanering av en sådan anläggning, på grund av till exempel bristande rörkvalitet, i regel medför mycket höga kostnader, måste man redan från början planera för en hög kvalitet på värmerören. Förutom rörens tidsbeständighet, påverkas livslängden också av hur de klarar mekanisk belastning. Såväl i den tuffa och påfrestande byggmiljön som i drift, läggs värmerören från PURMO ut med lång livslängd som mål.

Alla värmerör från PURMO genomgår kvalitetsgranskning från oberoende provningsinstitut. De uppfyller fastslagna normer och regler och erbjuder maximal säkerhet och livslängd, vilket är nödvändigt för en golvvärmeanläggning. Den höga kvaliteten gör det möjligt för oss att erbjuda en 10-årig garanti för PURMO Pe-RT Penta rör.

+
Minsta tillåtna böjningsradie 5xD
Värmeledningsförmåga 0,35 W/mK
Max. driftstemperatur 90 °C, under begränsad tid
100 °C
Max. driftstryck 6 bar
Syregenomsläpplighet < 0,005 g/m³d enligt DIN 4726
Tvärbindningsgrad 77–82 %
Rörens skrovlighet 0,007 mm
Längdutvidgning 0,14 mm/mK
Material Pe-RT Penta
Provningsnorm DIN EN ISO 15875
Certifiering enligt DIN 4726
Garanti 10 år

PE-RT Penta

Pe-RT Penta -värmerören är tillverkade av tvärbunden polyeten. Rören tillverkas enligt Pont á Mousson-metoden (PAM) vid vilken tvärbindningarna uppnås genom att rören behandlas med ett upphettat saltbad. Detta möjliggör en enastående hög åldersstabilisering och en tvärbindningsgrad på 77–82 %, konstant över hela tvärsnittet.

Värmebehandlingen medför ett lågt E-modulvärde (550 N/mm2), vilket gör rören utomordentligt flexibla, vilket i sin tur möjliggör kall utläggning.

Genom tvärbindningsprocessen med peroxid och värme i kombination med grundmaterialets höga täthet uppnås en tidsbeständighet som vida överskrider kraven för EN 921. Hållfasthetskurvan förväntas inte vika av under 50 år ens vid höga driftstemperaturer.

Denna säkerhetsreserv kan vara en viktig tillgång, bland annat på själva byggarbetsplatsen, där det ofta händer att någon kliver på de redan utlagda rören. Pe-RT Penta uppvisar också en högre värmeledningsförmåga än genomsnittet jämfört med andra material.

Syrediffusion

Pe-RT Penta -värmerören uppfyller kraven enligt DIN 4726 "Plastledningar för varmvattengolvvärme och radiatoranslutningar". Denna standard gäller för plaströr av PP (typ 2), PB och Pe-RT Penta. Det maximalt tillåtna värdet för syregenomsläpplighet enligt DIN 4726 på 0,32 mg/m3d underskrids flera gånger om av Pe-RT Penta-värmerören från PURMO. Detta provas och certifieras också halvårsvis av oberoende provningsinstitut. Överensstämmelsen med kraven i den här normen visas med provnings- och kontrollmärkningen från DIN CERTCO. Pe-RT Penta -värmerören, inklusive skruvkoppling. När syretäta värmerör används krävs inget ytterligare korrosionsskydd enligt DIN 4726. Därigenom kan Pe-RT Penta - och SKR-värmerören från PURMO användas utan behov av extra värmeväxlare eller inhibitorer (korrosionsskydd).

Tryckförluster i golvvärmerören vid olika flöden.

Pe-RT Penta - värmerörens syregenomsläpplighet

RSK Beteckning Ytterdiameter mm Godstjocklek mm Leveranslängd m
2410244 Purmo Pe-RT Penta 10x1,3 10 1 60
2410245 Purmo Pe-RT Penta 17x2,0 17 2 200
2410246 Purmo Pe-RT Penta 17x2,0 17 2 600
2410247 Purmo Pe-RT Penta 20x2,0 20 2 200
2410248 Purmo Pe-RT Penta 20x2,0 20 2 500

AMA text

PTB.61

*Värmerörslingor i golvkonstruktion

Rörtyp/dimension:

Purmo Difustop 20x2,0mm. PE-Xa rör av tvärbunden polyeten
Syrediffusionstätt enligt DIN 4762.

Alternativa förläggningssätt

Alternativ ingjutning - Najtråd (rör enligt ovan)
Purmo Modul najtråd. Rören fästs på armeringsnät genom att najas med Purmo modul Najtråd och ingjuts in i betong.

Alternativ ingjutning - rörhållarskena (rör enligt ovan)
Purmo Modul ingjutning. Rören fästs i Purmo modul rörhållarskena som fästs i cellplasten med rörhållarbygel och gjuts in i betong.

Alternativ glespanel (rör enligt ovan)
Rören förläggs på träbjälklag med c/c 300mm i glespanel som löper tvärs över träbjälklaget. Rören förläggs i Purmo Alujet värmespridningsplåt för 20mm rör.

Rörtyp/dimension 

Purmo Difustop 17x2,0mm. PE-Xa rör av tvärbunden polyeten.
Syrediffusionstätt enligt DIN 4762.

Alternativa förläggningssätt

Alternativ ingjutning - Najtråd (rör enligt ovan)
Rören fästs på armeringsnät genom att najas med Purmo modul najtråd och ingjuts in i betong.

Alternativ ingjutning - rörhållarskena (rör enligt ovan)
Rören fästs i Purmo modul rörhållarskena som fästs i cellplasten med rörhållarbygel och gjuts in i betong.

Alternativ spånskiva (rör enligt ovan)
Rören förläggs på träbjälklag i Purmo Chipjet spårad spånskiva. Rören förläggs i Purmo Alujet värmespridningsplåt för 17mm rör. I början och slutet av varje längd förläggs rören i Purmo Chipjet
spårad vändskiva.

Alternativ flytande förläggning på bärande underlag (rör enligt ovan)
Rören förläggs på bärande underlag Purmo EPS-jet 30mm spårad isolerskiva. Rören förläggs i Purmo Alujet värmespridningsplåt för 17mm rör. I början och slutet av varje längd förläggs rören i Purmo EPS-jet 30mm spårad vändskiva.

EPS alternativ

Rören förläggs på bärande underlag Purmo EPS-jet 50mm spårad isolerskiva. Rören förläggs i Purmo Alujet värmespridningsplåt för 17mm rör. I början och slutet av varje längd förläggs rören i Purmo
EPS-jet 50mm spårad vändskiva.

Rörtyp/dimension:

Purmo Difustop 10x1,3mm. Producerad enligt ISO15875.
PE-Xa rör av tvärbunden polyeten. Syrediffusionstätt enligt DIN 4762

Förläggning

Ingjutning – på bärande golv - armeringsnät (rör enligt ovan)
På bärnade golv läggs Purmo Clickjet armeringsnät. Nätet fixeras
med Purmo Clickjet armeringsnätsfäste. Rören infästs i armerings-
nätet med Clickjet armeringsnätclips.

Purmo Rumsreglering alternativ 1

Trådansluten rumsreglering, rumstermostat bas. Purmo Tempco Trådansluten kopplingsbox. Med integrerad pann- och pumpmodul 6 uttag.

 • Purmo Tempco rumstermostat 24 V. Klickmontage på UP enhet. Rumstermostat kräver infälld eldosa i vägg.
 • (Purmo Tempco slavmodul 4 eller 6 uttag. Kopplas på kopplingsbox för att uttöka antalet uttag).
 • Purmo Tempco ställdon 24 V NC.

Purmo Rumsreglering alternativ 2 

Tråddragen rumsreglering, rumstermostat programerbar, LCD display.

 • Purmo Tempco Trådansluten kopplingsbox. Med integrerad pann- och pumpmodul, 6 uttag. 
 • (Purmo Tempco slavmodul 4 eller 6 uttag. Kopplas på kopplingsbox för att uttöka antalet uttag).
 • Purmo Tempco rumstermostat 24 V programmerbar. Inställbara comfort- och nattemperaturer. Purmo Tempco rumstermostat 24 V. Klickmontage på UP enhet. Rumstermostat kräver infälld eldosa i vägg.
 • Purmo Tempco ställdon 24 V NC.

Purmo Rumsreglering alternativ 3

Trådlös rumsreglering, rumstermostat bas.

 • -Purmo Tempco kopplingsbox trådlös. Med integrerad pann- och pumpmodul, 6 uttag. 
 • -(Purmo Tempco slavmodul trådlös 4 eller 6 uttag. Kopplas på kopplingsbox för att uttöka antalet uttag).
 • -Purmo Tempco rumstermostat WL. För väggmontage eller bordsplacering. Nattsänkning möjlig med 2 K. 
 • -Purmo Tempco ställdon 24 V NC.

Purmo Rumsreglering alternativ 4 

Trådlös rumsreglering, rumstermostat LCD programmerbar.

 • Purmo Tempco kopplingsbox trådlös. Med integrerad pann- och pumpmodul, 6 uttag. 
 • (Purmo Tempco slavmodul trådlös 4 eller 6 uttag. Kopplas på kopplingsbox för att uttöka antalet uttag).
 • Purmo Tempco rumstermostat Digital WL. Med LCD display. För väggmontage eller bordsplacering. Fritt inställbara komfort och nattemperaturer. 
 • Purmo Tempco ställdon 24 V NC.

Purmo Rumsreglering alternativ 5

Trådlös rumsreglering, enkelzon.

 • Purmo Tempco enkelzonmottagare. För reglering av enstaka slingor
 • Purmo Tempco rumstermostat WL. För väggmontage eller bordsplacering. Nattsänkning möjlig med 2 K. 
 • (Alternativ):Purmo Tempco rumstermostat Digital WL. Med LCD display. För väggmontage eller bordsplacering. Fritt inställbara komfort och nattemperaturer. 
 • Purmo Tempco ställdon 230 V NC.
 • Golvvärmekretsarna och ev. rumsreglering förläggs/monteras enligt ritning xxx samt enligt Purmo Golvvärmes monteringsanvisningar.

YTC Kontroll och injustering av installationssystem

YTC.156 Kontroll av värmesystem
Täthetsprovning skall utföras med vattentryck 1,43 gånger beräkningstrycket (9 bar för värmesystem). Provningstrycket skall upprätthållas i 30 minuter , för att därefter sänkas till 0,5 gånger beräkningstrycket. Detta tryck skall kvarstå under 120 minuter. Efter procedur med tryck- och täthetsprovning skall systemet omgående tas i drift eller tömmas helt på vatten.