Sverige
Golvvärme

Reglering

Golvvärme - Reglering

Purmo Tempco rumsreglering för golvvärme

För att erhålla en behaglig temperatur i ett golvvärmesystem krävs en väl fungerande rumsreglering. Purmo har 2 alternativ för styrning av ditt golvärmesystem. Det ena är det klassiska tråddragna systemet och det mer flexibla trådlösa alternativet.

Eftersom rumstermostaterna är det enda som syns av ett golvvärmesystem har Purmo varit noga med att ha snyggt designade rumstermostater i modern stil.

Den tråddragna rumsregleringen används mest vi nybyggnation då kabeldragning är relativt enkel.

Den trådlösa rumsregleringen är till för anläggningar där tråddragning är kostsamt eller om golvvärmen installeras i efterhand. Men även vid nybyggnation är det oftast billigare att installera ett trådlöst system på grund av att det ej behövs någon kostsam tråddragning.