Sverige
Golvvärme

Golvvärmesystem

Golvvärme - Golvvärmesystem

Golvvärme fungerar olika effektivt beroende på vad för slags övergolv som används i anläggningen.

Se tabell och beakta att högre framledningstemperaturer kan behövas vid vissa övergolv. Att tänka på är också att vissa övergolv inte tål för hög yttemperatur, rådgör med din golvleverantör vid förläggning av golvvärme.


Övergolv Termisk massa
Sten /Klinker 0.02 m²K/W
Plastmatta 0.075 m² K/W
Heltäckningsmatta - Standard 0.10 m² K/W
Trägolv / Tjock heltäckningsmatta 0.15 m² K/W

För mer information om Purmo Golvvärme titta i Purmo Teknisk broschyr och läs mer om de olika förläggningssätten som finns att tillgå.