Sverige
Golvvärme

Fördelarskåp

Golvvärme - Fördelarskåp

PURMO MODUL FÖRDELARSKÅP FÖR UTVÄNDIGT MONTAGE

För montering av golvvärmefördelare finns passande fördelarskåp av förzinkad och pulverlackerad (RAL 9010 Renvit), 1 mm tjock stålplåt. Det finns fyra olika standardskåp, anpassade efter antalet värmekretsar. Varje skåp kan fås för utanpåliggande montage. Till skåpen finns också tillbehöret lås och nyckel.

+
Skåp RSK Plats för antal kretsar Plats för antal kretsar inklusive shunt Mått i mm
Purmo Modul INB WP 550 2410200 upp till 5 slingor
550 x 710 x 95
Purmo Modul INB WP 800 2410201 upp till 11 slingor
800 x 710 x 95
Purmo Modul INB WP 1150 2410202 upp till 12 slingor
1150 x 710 x 95
Purmo Modul INB Shunt WP 800 2410203
upp till 6 slingor 800 x 710 x 120
Purmo Modul INB Shunt WP 1150 2410204
upp till 12 slingor 1150 x 710 x 120

PURMO MODUL FÖRDELARSKÅP FÖR MONTERING PÅ VÄGG

De utanpåliggande skåpen levereras med fast höjd och djup samt utan bakstycke. De är i första hand avsedda för de fall där anläggningen monteras in i efterhand.

Vid användning av shuntar eller en värmemängdmätare måste hänsyn tas till det extra inbyggnadsmåttet för dessa detaljer.

Tänk på att placera antenn till trådlös reglering utanör skåpet.

Skåp RSK Plats för antal kretsar Plats för antal kretsar inklusive shunt L=mått i mm
Purmo Modul 610 UTV 2410013 7 2 610
Purmo Modul 810 UTV 2410014 11 6 810
Purmo Modul 1010 UTV 2410015 12 10 1010
Purmo Modul 1210 UTV 2410016 - 12 1210

 

PURMO WP FÖRDELARSKÅP OCH PURMO SHUNT WP FÖRDELARSKÅP

Purmo WP fördelarskåp är avsedda för att dolt montera Purmos golvvärmefördelare i värmeinstallationer. Fördelarskåpen är försedda med vattentäta rörgenomföringar, tät botten, sprutskydd och läckageindikering för att skydda mot och indikera läckage.

Fördelarskåpen är tillverkade i stålplåt och lackerade i vit (RAL 9016). Luckorna till skåpen är fösedda med skruvmejsellås. Matning av golvvärmefördelaren sker genom botten eller genom knockouthål i sidan. På toppen av skåpet finns även knockouthål för matning av ström till eventuell reglering och pumpar. Knockouthålen slås enkelt ut med skruvmejsel och hammare.

Skåpen finns i 5 stycken utföranden 550, 800 och 1150 x 95 mm samt 800 och 1150 x 120 mm. Purmo WP fördelarskåp med 95 mm djup är anpassade för Purmos golvvärmefördelarsystem 3/4” och 1”. Purmos Shunt WP fördelarskåp med 120 mm djup är anpassade för de golvvärmefördelare som skall förses med fördelarshunt med pump. Shuntskåp med bredd 800 mm är avsett för ¾” golvvärmefördelare och skåp med bredd 1150 är avsett för 1” golvvärmefördelare. För närmare detaljer se (måttskiss på skåpsritningar).

MONTAGE

Planera i god tid för skåpets placering och beakta de olika djupen på skåpen om det är försett med shunt/pump eller ej. Anpassa reglar så att skåpet får tillräcklig plats i bredd och i djup (se måttskiss på skåpsritningar). Anpassa de medföljande gummigenomföringarna för den aktuella rördimensionen, detta görs enklast med sax eller kniv.

Gummirörgenomföring

Gummigenomföring monterat

Trä gummigenomföringarna över rören, trä därefter på skåpet ovanifrån. Pressa sedan gummigenomföringarna på plats i respektive hål, de hål som ej fylls med rör pluggas med täta gummigenomföringar. Anslut sedan golvvärmefördelaren med tillhörande kopplingar och därefter golvvärmefördelarens konsoller på fördelarfästets plåt. För elanslutningar se knockouthålen i toppen på skåpen, observera att eventuella antenner till reglering skall placeras utanför skåpet. Placera sprutskydd framför golvvärmefördelaren som extra skydd.

Sprutskydd

Läckageindikering

Anslut lämpligt dräneringsrör i läckageindikeringen i skåpets botten, var noga med att fastställa att korrekt fall erhålls för att säkerställa att en korrekt läckageindikering.

 

MÅTTSKISSER

Purmo WP Fördelarskåp

550 x 710 x 95 mm

Purmo WP Fördelarskåp

800 x 710 x 95 mm

Purmo WP Fördelarskåp

1150 x 710 x 95 mm

Purmo WP Fördelarskåp

800 x 710 x 120 mm

Purmo WP Fördelarskåp

1150 x 710 x 120 mm

 

KOMPONENTER OCH TILLBEHÖR

Purmo Modul Lås och nyckel till Fördelarskåp Golvvärme

RSK 2410018

Purmo Modul 610 UTV Fördelarskåp Golvvärme

610x730x150
RSK 2410013

810x730x150
RSK 2410014

1010x730x150
RSK 2410015

1210x730x150
RSK 2410016

Purmo WP Fördelarskåp

550 x 710 x 95 mm
RSK 2410200

800 x 710 x 95 mm
RSK 2410201

1150 x 710 x 95 mm
RSK 2410202

800 x 710 x 120 mm
RSK 2410203

1150 x 710 x 120 mm
RSK 2410204