Sverige
Produkter

Golvvärme

Produkter - Golvvärme

Golvvärmesystem

Golvvärmesystem

Purmo golvvärmesystem sveper in rummen i en trivsam värme. Golvvärme ger en fulländad uppvärmningskomfort, en kombination av behaglig fotkänsla och jämn temperatur.

Rör

Rör

Alla värmerör från Purmo genomgår kvalitetsgranskning från oberoende provningsinstitut. De uppfyller fastslagna normer och regler och erbjuder maximal säkerhet och livslängd.

Fördelarskåp

Fördelarskåp

För montering av golvvärmefördelare finns passande fördelarskåp. Det finns olika standardskåp, anpassade efter antalet värmekretsar. Varje skåp kan fås för utanpåliggande eller inbyggt montage.

Shuntgrupper

Shuntgrupper

Shunten har till uppgift att blanda det varmare vattnet som förser radiatorerna med värme med det kallare returvattnet från golvvärmen för att sedan förse golvvärmen med korrekt framledningstemperatur.

Reglering

Reglering

För att erhålla en behaglig temperatur i ett golvvärmesystem krävs en väl fungerande rumsreglering. Purmo har 2 alternativ för styrning av ditt golvärmesystem. Det ena är det klassiska tråddragna systemet och det mer flexibla trådlösa alternativet.