Sverige
Kvalitet

Produktkvalitet

Produktkvalitet

 

Verksamhetspolitik

  • Kundnöjdhet
  • Motiverad och serviceinriktad personal
  • Lönsamhet
  • Miljöinriktad verksamhet

Var och en som arbetar inom vårt företag ansvarar för kvaliteten på sitt arbete, och den högsta ledningen ansvarar för att de rätta resurserna finns för att förverkliga bästa möjliga arbete.


CE-märkning

Alla Purmo radiatorer och konvektorer är CE-märkta.


Euronorm 442

EN 442 standarden består av 3 olika huvudområden:

  • Tekniska krav och specifikationer
  • Test- och mätmetoder
  • Utvärdering av överensstämmelse med krav

EN 442 standarden används som kriterium för internationellt typgodkännande. Typgodkännande och kontinuerlig produktutveckling försäkrar att kriterierna uppfylls. Alla Purmo produkter uppfyller EN 442 kraven.