Sverige
Rätt produkt på rätt plats

Sovrum

 

Sovrummet är en plats för komfort och avkoppling. Temperaturen i sovrummet bör vara cirka två grader lägre än i resten av ditt hem - den optimala temperaturen för en god sömn är 18 ° C.

Lämpliga klimatförhållanden, dvs rätt temperatur och tillräckligt hög luftfuktighet påverkar välbefinnande och ordentlig vila under natten.

En viktig aspekt är platsen för radiatorer, helst under fönstret (horisontala designradiatorer) eller vid sidan av glaspartier (vertikala designradiatorer). Det är värt att planera layouten av värme för sovrummet redan i ett tidigt skede, så att radiatorn inte placeras för nära sängen eller blockerar öppningen till garderober och dörrar.

Golvvärme är också en praktisk lösning för sovrummet. Värme monterad under golvet minskar cirkulationen av damm. Detta är särskilt viktigt i sovrummet, där den rätta luftkvaliteten garanterar en skön sömn.

En ytterligare fördel med denna lösning ligger i estetik. Systemet är helt dolt under golvet, så du är fri att dekorera alla väggar i rummet. Det finns ingen anledning att oroa sig för att placera sängen i ett icke korrekt läge mot radiatorn längre.

Vad du bör tänka på när man beslutar att installera golvvärme i sovrummet är behovet av att täcka golvet med naturliga material som sten, keramiska plattor eller laminat, som leder värme effektivt. Detta för att hålla en behaglig temperatur i sovrummet. Om du planerar golvvärme i sovrummet, kom ihåg att välja en säng med ben.

En individuell temperaturreglering anpassar sovrumstemperaturen till användarnas dagliga livscykel. Bortsett från högsta komfort, genererar en individull styrning också stora besparingar, eftersom den minskar temperaturen när rummet inte används. Besparingarna når nästan 50% jämfört med system utan något alternativ anpassning och 20-30% jämfört med system med en gemensam temperaturgivare för byggnaden.