Sverige
Företaget

Historia

Historia

Rettig Värme Ab härstammar från företaget Purmo Produkt, som grundades i byn Purmo år 1953. Purmo Produkts grundare var Ivar Långnabba, Gunnar Skog och Ingvar Granroth. Till Purmo Produkts varusortiment hörde den unika Purmo handsågen, solstolen Lepo-Lasse, snöskyffeln Pyry-Pekka samt många andra metallprodukter och –möbler. Speciellt Purmo sågen blev berömd i hela Finland, och sedan dess har Purmo som varumärke varit uppskattat och populärt.

År 1959 köpte Purmo Produkt upp ett litet metallföretag, Terjärv Värme-element, som tillverkade radiatorer av stålplåt. Många förbättringar gjordes till radiatorn och maskinparken förnyades. Som ett led i produktutvecklingen började Purmo Produkt att använda veckad konvektorplåt på baksidan av radiatorerna. På så vis ökade luftflödet och värmeavgivningen och därmed även konkurrensförmågan. Purmo hade nu en lyckad produkt i Finland och exporten till England och Tyskland inleddes på 1960-70 talet.

Oy Rettig Ab köpte Purmo Produkt år 1971, och detta var den första radiatorfabriken för Rettig. Till Oy Rettig Ab hörde även tobaks- läskedrycks- och sötsaksindustri samt rederiverksamhet.

Rettig koncentrerade sig med tiden allt mer på radiatorverksamhet och idag hör flera olika radiatorvarumärken till koncernen, som är Europas största radiatortillverkare. Varumärket Purmo/Radson är det klart största inom Rettig-koncernen, men också i Europa generellt.