Skolor...

Både barn och vuxna vistas i skolor och här bör man tillgodose behovet av robusta produkter. Även bänkar och torkmöjlighter är intressanta aspekter. Installationsmässigt behövs ofta många radiatorer i rad.