Romania
Pagina principala

Noutati

Noutati

Campania de toamna Purmo “TRANSFORMA-TI RADIATORUL CLASIC IN PURMO CU FATA PLANA”. Superoferta radiatoare PURMO PLAN/RAMO!

14.09.2012

 

REGULAMENT CAMPANIE “TRANSFORMĂ-ŢI RADIATORUL CLASIC ÎN PURMO CU FAŢA PLANĂ”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Transformă-ţi radiatorul clasic în Purmo cu faţa plană” este RETTIG SRL, cu sediul social în Sat Gilău, Comuna Gilău, Ferma 8, Hala 17 – 18, Judeţ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Cluj sub nr. de ordine J12/471/2003, cod unic de înregistrare C.U.I. RO 15236671, numită în prezentul regulament „Organizatorul”. Campania se va derula sub prevederile prezentului regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulamentul sau de prelungi perioada promoţiei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa publicul.

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

Campania promoţională „Transformă-ţi radiatorul clasic în Purmo cu faţa plană” se desfăşoară în perioada 15.09.2012 – 31.12.2012.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională se va desfăşura pe întreg teritorul României, doar prin intermediul distribuitorilor de radiatoare Purmo din fiecare regiune. Lista distribuitorilor regionali poate fi consultată accesând website-ul oficial al Organizatorului, http://www.purmo.ro/.

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Poate participa la campania promoţională „Transformă-ţi radiatorul clasic în Purmo cu faţa plană” orice persoană fizică peste 18 ani şi persoană juridică cu activitate în România, care contactează un distribuitor regional Purmo pentru a accesa campania şi a obţine oferta aferentă şi lista specială de preţuri de campanie.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE INCLUSE ÎN CAMPANIE

Produsele incluse în campania „Transformă-ţi radiatorul clasic în Purmo cu faţa plană” sunt radiatoarele panou marca Purmo cu placă frontală plană:

- Purmo Plan Compact
- Purmo Plan Ventil Compact
- Purmo Ramo Compact
- Purmo Ramo Ventil Compact

Nu sunt incluse în această campanie/promoţie radiatoarele: Purmo Plan Ventil Compact M, Purmo Plan Ventil Compact D şi Purmo Ramo Ventil Compact D si radiatoarele cu inaltime de 200 mm.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania constă în oferirea participanţilor la campanie a următorului beneficiu: posibilitatea de achiziţionare, exclusiv în perioada de desfăşurare a campaniei , a produselor incluse în campanie şi menţionate anterior, la preţuri speciale, cu doar 15% mai mari decât cele ale radiatoarelor clasice cu placa frontală profilată, respectiv radiatoarele Purmo Compact şi Purmo Ventil Compact, conform cu lista de preţ specială de campanie/promoţie.

Organizatorul desfăşoară prezenta campanie promoţională doar prin distribuitorii săi regionali, iar participanţii pot accesa campania, beneficiind de oferta promoţională şi preţurile speciale, contactând distribuitorii regionali ai Purmo în România.

Oferta promoţională este disponibilă până la încheierea perioadei de desfăşurare a campaniei, în măsura finalizării comenzii şi livrării produselor până la acea dată, în limita stocurilor existente.

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania se încheie la data de 31 decembrie 2012, reprezentând data la care se pot face şi ultimele livrări ale produselor incluse în campanie, comandate în perioada de desfăşurare a campaniei, în limita stocurilor existente.

Campania poate înceta anterior acestei date în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţională.

SECŢIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei „Transformă-ţi radiatorul clasic în Purmo cu faţa plană” se regăseşte pe website-ul Organizatorului: http://www.purmo.ro/.

Participarea la această campanie promoţională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Înapoi la Noutăţi