Instalatorzy

Konkursy

Konkurs dla instalatorów " Z grubej rury od 25 lat"! - czas trwania konkursu 1.04. - 31.12.2017

Jeśli wykonujesz instalacje c.o., chłodu lub wody użytkowej, zachęcamy do zakupu naszych produktów ogrzewania płaszczyznowego UFH i systemu rurowego CLEVERFIT.

Weź udział w naszym konkursie i wyjedź do Hiszpanii na mecz Gran Derbi 2018 Real- Madryt-FC Barcelona.

Warunki udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. dokonać zakupu produktów ogrzewania płaszczyznowego UFH lub system rurowy PURMO za min. 2000 PLN

2. wypełnić i podpisać formularz zgłoszeń (pobierz)

3. przesłać podpisany formularz zgłoszeń wraz z kopiami faktur za zakupione produkty (lub z zestawieniem zakupionych produktów objętych konkursem, poświadczonym przez dystrybutorów PURMO) na adres:
Rettig Heating Sp. z o. o., ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa z dopiskiem - Konkurs " Z grubej rury od 25 lat"
lub skan w/w dokumentów na adres e-mail: michal.pawlak@purmo.pl najpóźniej do 5 stycznia 2018.

Nagrody i punktacja

Zasady konkursu są bardzo proste. Uczestnicy otrzymują 1 punkt za zakup produktów PURMO objętych konkursem o wartości 2000 zł netto. Nagroda główna zostanie przyznana trzem najlepszym Instalatorom w kraju,       z największą liczbą punktów zebranych w czasie trwania konkursu.

Punkty wymieniane są na następujące nagrody.


Nagrodą główną jest wyjazd do Hiszpanii na mecz Gran Derbi 2018 Real Madryt FC Barcelona o wartości ok. 5000 zł!

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 5 stycznia 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Pobierz skrócony regulamin konkursu*

Regulamin konkursu

* Pełny regulamin konkursu jest dostępny w biurze handlowym Organizatora (Rettig Heating ul. Ciszewskiego 15, 02.777 Warszawa) oraz u Regionalnych Szefów Sprzedaży PURMO przez cały czas trwania konkursu.