Gwarancja i certyfikaty

Wszystkie elementy systemu CLEVERFIT Radial są poddawane bardzo restrykcyjnym kontrolom jakości, a także wielu próbom i testom. Uzyskane efekty upoważniają firmę Purmo Group do udzielania 10-letniej gwarancji w przypadku zastosowania wszystkich oryginalnych elementów systemu CLEVERFIT Radial (rury, złączki, narzędzia). Jeżeli pomimo właściwej obsługi i prawidłowego wykonania instalacji system ulegnie awarii, to firma Purmo Group zapewnia odszkodowanie aż do 1 000 000 Euro, które pokryje wszystkie koszty związane z wymianą wadliwych elementów instalacji oraz likwidacją zniszczeń powstałych w skutek defektu produktu.

Gwarancja jest wystawiana w formie certyfikatu zawierającego dane inwestora, wykonawcy oraz inwestycji.

Link do pobrania "WARUNEK KONIECZNY DO UZYSKANIA GWARANCJI"

 

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny - system rurowy Cleverfit Radial (03.2020)

Broszura - system rurowy CleverFit

Atest higieniczny - złączki mosiężne CleverFit Radial

Atest higieniczny - system CleverFit Radial

Atest higieniczny - złączki PPSU CleverFit Radial

Deklaracja zgodności nr 09/15- rury wielowarstwowe Purmo CleverFit

Deklaracja zgodności nr 13/15 - kształtki zaprasowywane Purmo CleverFit

Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU 30/20. Rury wielowarstwowe z barierą antydyfuzyjną EVOH. Cleverfit Axial

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU 29/20. Złączki z pierścieniem nasuwanym mosiężnie oraz z tworzywa PPSU. Cleverfit Axial

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU nr 09/20 - Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową Cleverfit Radial PE-RT/AL/PE-RT oraz PE-X/AL/PE-X